Skip to the main content

Eerste stap gezet richting uitwisseling gezondheidsgegevens over de grens

Vijf ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op 11 september 2018 een Intentie tot Samenwerking ondertekend om het uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals over de grens mogelijk te maken. De samenwerking onder de noemer PIEZO (Programma Implementatie Europese Zorgdiensten) moet in eerste instantie ervoor zorgen dat Nederlandse zorgprofessionals patiëntsamenvattingen kunnen ophalen over Europeanen die in Nederland ongeplande zorg nodig hebben. Dit moet bijdragen aan een betere communicatie tussen patiënt en zorgprofessional, een hogere kwaliteit van zorg en een snellere en efficiëntere dienstverlening.

Toenemende mobiliteit van burgers tussen de EU-landen maakt dat steeds meer mensen een beroep doen op zorg buiten hun eigen regio of land. Om uitwisseling van patiëntgegevens tussen landen mogelijk te maken werkt de Europese Unie met de lidstaten aan een internationale infrastructuur, de zogenaamde eHealth Digital Services & Infrastructure (eHDSI). Nederland sluit aan op dit stelsel van nationale contactpunten met een eigen landelijk contactpunt genaamd Nationaal Contact Punt voor eHealth (NCPeH). Via het NCPeH kunnen zorgprofessionals patiëntsamenvattingen digitaal gaan ophalen van patiënten uit EU-landen die in Nederland ongeplande zorg nodig hebben.

Toekomstbeeld

Een Spaanse toeriste in Amsterdam wordt aangereden door een auto. Zij meldt zich aan de balie van de spoedeisende hulp (SEH) in een ziekenhuis in Amsterdam. De verpleegkundige die de triage doet, vraagt via het NCPeH de patiëntsamenvatting op van de patiënt in Spanje. De Spaanse toeriste heeft hiervoor eerst toestemming gegeven. Het NCPeH van Nederland neemt contact op met het NCPeH van Spanje. Binnen een aantal minuten geeft het Nederlandse NCPeH de patiëntsamenvatting door aan de arts in de SEH in Amsterdam. De behandelend arts kan nu de achtergrond en status van de Spaanse toeriste beter begrijpen en de behandeling beter bepalen.

Deelnemende ziekenhuizen

De vijf ziekenhuizen (Saxenburgh Groep, Erasmus MC, Maastricht UMC+, ZorgSaam en Spaarne Gasthuis) vormen een eerste groep waarvan de SEH’s worden aangesloten op het NCPeH. Na een succesvolle implementatie kunnen overige ziekenhuizen en zorgorganisaties aansluiten.

Het ministerie van VWS heeft ICTU en Nictiz de opdracht gegeven om het programmabureau PIEZO in te richten. Het programmabureau verzorgt het opzetten van een NCPeH en begeleidt de ziekenhuizen met de aansluiting daarop. Dit programma loopt tot september 2021.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Patty Heemskerk, programmamanager PIEZO, Patty.Heemskerk@ictu.nl en Conchita Hofstede, projectleider ziekenhuizen, hofstede@nictiz.nl.

Ga naar boven

Volg ons