Skip to the main content

eHealth: hoe weten we of het werkt?

eHealth is volop in ontwikkeling. Digitale toepassingen ondersteunen patiënten en zorgverleners, bijvoorbeeld in de onderlinge communicatie. En bij sommige toepassingen wordt de reguliere zorg zelfs vervangen door digitale mogelijkheden, zoals bij telemonitoring of online hulp bij psychische klachten.
Maar er heerst ook nog veel onzekerheid over of een toepassing goed is. Dat weerhoudt patiënten en zorgverleners nog in breed gebruik van eHealth-toepassingen. Aanleiding voor Nictiz en Zorginstituut Nederland om van een aantal beproefde methoden in aanverwante vakgebieden te onderzoeken of deze ook geschikt zijn voor beoordelen van kwaliteit van eHealth.

Als we eHealth als gewone zorg zien, moeten we ook weten hoe het met de kwaliteit is gesteld.

Maar hoe wordt bepaald of een eHealth-toepassing ook goed genoeg is om in te zetten in het zorgproces? En hoe weten we of het werkt? Er is geen kant-en-klaar antwoord op deze vragen, zo blijkt uit het beschrijvende onderzoek naar kwaliteitsbeoordeling van eHealth. Nictiz en Zorginstituut Nederland signaleren twee belangrijke aandachtspunten om te komen tot kwaliteitsbeoordeling van eHealth.

Het grootste aandachtspunt is dat de afbakening van eHealth vaak te algemeen blijft.

eHealth is nog een jong toepassingsgebied, het bevindt zich in de ontwikkelfase. Daardoor zijn er hoge verwachtingen, maar ook veel onzekerheden. Wat is precies de toepassing? Wat moet het doen? Voor wie is het? Aan welke criteria moet het voldoen? Deze vragen zouden meer aandacht moeten krijgen bij de start van een eHealth-ontwikkeling. Het vormt de basis voor de beoordeling van het middel.

Ook kwaliteit is een breed begrip en wordt door de verschillende stakeholders anders ingevuld.

De kwaliteit van digitale zorg is geen absoluut gegeven: patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid hebben hier verschillende visies op. Voor een patiënt kan gebruiksgemak en effectiviteit van belang zijn, terwijl een verzekeraar meer zal kijken naar doelmatigheid en mogelijke substitutie. Verschillende gezichtspunten die een andere beoordeling van kwaliteit opleveren. In de beoordeling is het daarom lastig om tot een eenduidig begrip van kwaliteit te komen. Vragen die beantwoord moeten worden, zijn: naar welke aspecten moet er gekeken worden? Hoe ga je om met verschillende gezichtspunten van de stakeholders op deze aspecten?

Er is niet één beproefde beoordelingsmethode van kwaliteit. Maar wat kunnen we dan wel?

Daarover gaan Nictiz en het Zorginstituut op 17 mei tijdens een werkconferentie in gesprek met diverse stakeholders. Het doel is om tot concrete stappen te komen om de kwaliteit van eHealth wel goed te kunnen beoordelen.
Ga naar boven

Volg ons