Skip to the main content

Geen patiënten meer voor een dichte deur

Value based healthcare (VBHC) groeit in de Nederlandse zorg. En dat is maar goed ook. Er is geen ander model dat zich zo focust op de meerwaarde van zorg voor patiënten als VBHC. En dat is tenslotte waar we het allemaal voor doen. Het model zorgt ervoor dat we gaan samenwerken. En laat dat nou net nodig zijn in een complexe zorgwereld waarbij iedereen direct of indirect met elkaar verbonden is. Want de zorg verbeteren, dat kan niemand alleen.

Er zijn steeds meer inspirerende voorbeelden van initiatieven ontwikkeld volgens het VBHC model. Kijk maar naar de twaalf genomineerden van de VBHC Prize 2018. Ook koploper Santeon-ziekenhuizen​ is een partij om op de voet te volgen. Zij hebben een methode ontwikkeld waarin behandelteams van de zeven ziekenhuizen structureel samen leren, verbeteren en verbeterpunten implementeren. En dat is de kracht van het model. Het biedt de ruimte aan elke instelling om een methode te ontwikkelen en binnen de eigen bedrijfsvoering toe te passen. De principes van VBHC werken goed en worden (gelukkig) ook onbewust toegepast. Een voorbeeld hiervan is het Acuut Zorgportaal, dat door Nictiz, expertisecentrum e-health, in samenwerking met SpoedZorgNet, NVZ en Finalist is ontwikkeld.

​Rampscenario

De vliegtuigramp van het neergestorte toestel van Turkish Airlines in de buurt van Schiphol was de aanleiding. Een ramp met 9 doden, 86 gewonden en 750 hulpverleners. Uitstekende dienstverlening, maar enorm gehinderd door gebrek aan informatie. Het was niet duidelijk waar patiënten zich bevonden en hoe ze er aan toe waren. Sommige ziekenhuizen kregen veel patiënten, terwijl andere ziekenhuizen klaar stonden voor grootschalige opvang maar uiteindelijk slechts enkele patiënten ontvingen. Zorgverleners hadden geen inzicht of een ziekenhuis wel of geen capaciteit had en familieleden waren lange tijd in onzekerheid. Een oplossing was nodig: het Acuut Zorgportaal. Niet alleen voor rampsituaties, maar juist voor de dagelijkse praktijk. Want tot de dag van vandaag staan ambulances met spoedpatiënten nog wel eens lang te wachten voor een dichte deur.

​Acuut Zorgportaal
‘Met de webapplicatie het Acuut Zorgportaal zien zorgverleners in een ambulance in één oogopslag in welk ziekenhuis een patiënt terecht kan. Het geeft het actuele capaciteitsoverzicht in ziekenhuizen voor Spoedeisende Hulp, eerste harthulp, CT-Trombolyse, shockroom en operatiekamers. Daarnaast geeft het overzicht van de beschikbare verloskamers en de intensive cares in Nederland, zoals de beademde-, niet beademde- en kind-IC’s. Het bijzondere van het Acuut Zorgportaal is dat het verschillende zorgverleners uit verschillende acute zorgorganisaties met elkaar verbindt. Er zijn nu al meer dan 40 verschillende organisaties die dagelijks gebruik maken van de acute zorgcapaciteit, zoals ziekenhuizen, meldkamers en ambulancediensten.’

VBHC aanvliegen

Het is een casus van wereldformaat die tot stand is gekomen met een klein team. Ze hebben bij de ontwikkeling van het Acuut Zorgportaal patiëntwaarde als uitgangspunt genomen. De patiënt moet zo snel mogelijk voor diagnose en behandeling naar het juiste ziekenhuis. Dit vergroot de levenskans en kwaliteit van leven. De juiste plek is het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar de zorg die een patiënt op dat moment nodig heeft, al bij binnenkomst klaar staat. En dus niet alleen een patiënt zo snel mogelijk bij een ziekenhuis afleveren. Vergelijk het met de service van Coolblue. Niet het product afleveren bij de deur, maar service verlenen voorbij de deur.

Waardegedreven zorg staat centraal om de juiste ketenoplossing te bedenken. Met een klein team nadenken hoe de zorg met elkaar verbeterd kan worden. Het Acuut Zorgportaal is gestart vanuit één locatie; Amsterdam. Daarna volgde uitrol naar andere traumaregio’s zoals Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland. Een snelle behandeling van een spoedpatiënt in het juiste ziekenhuis is alleen mogelijk als zorgverleners in de acute zorgketen maximaal samenwerken. Hiervoor zijn goede afspraken, onderling vertrouwen en een transparante informatievoorziening cruciaal. ‘Value-Based Health Care supports health management, clinical management and health decision making’. Dat is precies het doel van het Acuut Zorgportaal.

Waardegedreven zorg

Het Acuut Zorgportaal bewijst dat de principes van VBHC werken. Samenwerken in een klein team, waarde voor de patiënt centraal nemen, lokaal beginnen en een goede informatievoorziening realiseren. Het is op deze manier gelukt om patiënten met een zeer goede digitale informatievoorziening in één oogopslag naar de juiste plek en behandeling te brengen. Het proces om als patiënt het ziekenhuis te verlaten, is nog een tegenovergestelde situatie. Telefoontjes, faxen, post-it, papieren brieven en memo’s zijn voor de overdracht van patiënten van een ziekenhuis naar een revalidatiecentrum, verpleeghuis of de thuiszorg geen uitzondering. Zou het niet mooi zijn als patiënten net zo makkelijk het ziekenhuis uitgaan als dat ze het ziekenhuis ingaan. Niet omdat we willen digitaliseren, niet omdat Nictiz dit wil, maar wel omdat dit bijdraagt aan waardegedreven zorg voor patiënten. En dat is tenslotte waar het om draait.

Meer weten?

Voor meer informatie over het Acuut Zorgportaal kunt u terecht bij Gert Koelewijn of @GertKoelewijn. Bekijk de interactieve inforgraphic of download de whitepaper ‘Beschikbare ziekenhuiscapaciteit voor acute zorgverlening in één oogopslag​’.

Dit artikel verscheen op 16 april 2018 in het Engels op de website van Value Based Healthcare prize​​.​​​

Ga naar boven

Volg ons