Skip to the main content

Graag uw feedback op de MedMij specificaties voor het sturen van beelden vanuit een PGO

Vanaf 7 januari 2019 staan de MedMij-specificaties voor het sturen van beelden vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) in openbare consultatie. Hierbij maakt, ontvangt of download de patiënt één of meerdere beelden en stuurt deze vanuit een PGO naar een zorgverlener. Dit kunnen beelden zijn als röntgenfoto’s, MRI-scans en zelfgemaakte foto’s van bijvoorbeeld een allergische reactie. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar de specificaties. Feedback geven kan tot 21 februari 2019.

Samen met het veld ontwikkelt MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geeft MedMij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘openbare consultatie’.

Het sturen van een beeld

MedMij streeft ernaar patiënten/burgers in een PGO te laten beschikken over hun gezondheidsgegevens en deze te delen met zorgverleners. Het kunnen uitwisselen van beelden is daarin een belangrijk onderdeel. Een foto zegt niet voor niets meer dan duizend woorden. Met de MedMij-specificaties kan de patiënt een foto nu ook delen met zijn zorgverleners.

De volgende aspecten van de standaard ‘Beelden’ zijn gespecificeerd:

  • een standaard voor het versturen van beelden vanuit een PGO richting een zorgverlener,
  • een set van procesafspraken over de communicatie tussen zorgverlener en cliënt,
  • mogelijkheid om een (korte) begeleidende tekst bij het beeld op te stellen.

De afgelopen periode heeft Nictiz deze use case vertaald naar technische modellen in HL7 FHIR en is de toepassing hiervan beschreven in een functioneel en technisch ontwerp. Het functionele en technische ontwerp met de daarbij behorende HL7 FHIR specificaties staan nu ter review in de openbare consultatie.

Denkt u mee MedMij?

Wij nodigen u hierbij van harte uit om uw feedback te geven de MedMij-specificaties voor het versturen van beelden vanuit een PGO. Dit kan tot en met 21 februari 2019. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar waar u de specificaties kunt bekijken. Tevens staat erin vermeld hoe u uw reviewcommentaar achter kunt laten in onze reviewtool en de bijbehorende feedbackprocedure.

Meer informatie

Heeft u vragen over de standaarden die onderdeel zijn van het MedMij-stelsel, dan kunt u contact opnemen via standaarden@medmij.nl.

Ga naar boven

Volg ons