Skip to the main content

Graag uw feedback op de MedMij-specificaties voor het sturen van PDF/A

Helpt u mee om zorggebruikers hun gezondheidsgegevens te laten delen met hun zorgverlener?

Vanaf 29 juli 2019 staan de MedMij-specificaties voor de deelstandaard PDF/A sturen in openbare consultatie. Deze standaard maakt het mogelijk om een of meer documenten in PDF/A-formaat vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te kunnen sturen naar zorgaanbieder. In deze openbare consultatie vragen wij u om met ons mee te denken over de ontwikkeling van de deelstandaard PDF/A sturen versie 2.0. Voor deelstandaard PDF/A sturen versie 2.0 kan tot nader bericht niet gekwalificeerd worden. Feedback geven kan tot 9 september 2019.

PDF/A voor het sturen van gezondheidsgegevens vanuit het PGO

Het is op dit moment niet mogelijk om alle gezondheidsgegevens gestructureerd te kunnen sturen vanuit het PGO; denk hierbij bijvoorbeeld aan een medicatieoverzicht of een behandelplan dat de zorggebruiker stuurt naar zijn zorgverlener. Om de zorggebruiker toch in de gelegenheid te brengen deze gegevens te sturen wordt het delen van documenten als use case toegevoegd aan de bestaande MedMij-standaard PDF/A.

Let op, de openbare consultatie is voor de nieuwe use case PDF/A Sturen versie 2.0. De huidige deelstandaard PDF/A Raadplegen 1.2 zal vooralsnog niet worden aangepast.

Denkt u mee MedMij?

Samen met het veld ontwikkelt MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld dat de producten gaat toepassen. Daarom geeft MedMij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘openbare consultatie’. Nictiz heeft deze use case beschreven in een functioneel en technisch ontwerp, en de bijbehorende vertaling naar technische modellen volgens HL7 FHIR gemaakt. Het functionele en technische ontwerp met de daarbij behorende FHIR-specificaties staan nu ter review in de openbare consultatie.

U kunt tot 9 september 2019 reageren. Op de consultatiepagina op medmij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar waar u de specificaties kunt bekijken. Tevens staat erin vermeld hoe u reviewcommentaar achter kunt laten in onze reviewtool en de bijbehorende feedbackprocedure.

​Meer informatie

Heeft u vragen over de MedMij-specificaties voor de standaard PDF/A sturen dan kunt u contact opnemen via standaarden@medmij.nl.

Ga naar boven

Volg ons