Skip to the main content

Graag uw feedback op de MedMij specificaties voor uitwisseling vragenlijsten tussen zorgverlener en een PGO

Vanaf 16 april 2019 staan de MedMij specificaties voor uitwisselen van vragenlijst tussen zorgaanbieders en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) in openbare consultatie. Deze standaard zorgt ervoor dat patiënten via hun PGO vragenlijsten van zorgverleners kunnen invullen. Zorgverleners kunnen op hun beurt de vragenlijst vanuit het PGO van hun patiënt weer ‘ophalen’.

In deze openbare consultatie vragen wij u om actief mee te denken over de door ons ontwikkelde standaard. Feedback geven kan tot en met 27 mei 2019. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar de specificaties.

Wat is mogelijk?

Het gebruik van vragenlijsten binnen een PGO is een grote wens van veel betrokkenen in de zorgsector. Deze nieuwe MedMij standaard maakt de uitwisseling van vragenlijsten met een PGO mogelijk doordat de bestaande FHIR resources (Questionnaire en QuestionnaireResponse) geschikt zijn gemaakt voor MedMij.

Deze use case ondersteunt verschillende type vragen zoals multiple choice, meerkeuzevragen, vrije tekstvakken, combinaties hiervan, beoordelingsschalen. Daarnaast kunnen zorgverleners de benodigde weergave van de vragenlijst aanpassen en logische antwoordopties uitwisselen. Geen onderdeel van de use case zijn automatische notificaties, complexe computergestuurde vragenlijsten, ontwikkeling van zibs voor vragenlijsten, toepassing van coderingsstelsels en classificaties en inhoudelijke standaardisatie. We zien deze standaard als een eerste stap in de uitwisseling van vragenlijsten.

Denkt u mee MedMij?

Samen met het veld ontwikkelt MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geeft MedMij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘openbare consultatie’. Nictiz heeft deze use case vertaald naar technische modellen in HL7 FHIR en de toepassing hiervan beschreven in een functioneel en technisch ontwerp. Het functionele en technische ontwerp met de daarbij behorende HL7 FHIR specificaties staan nu ter review in de openbare consultatie.

U kunt tot en met 27 mei 2019 reageren. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar waar u de specificaties kunt bekijken. Tevens staat erin vermeld hoe u uw reviewcommentaar achter kunt laten in onze reviewtool en de bijbehorende feedbackprocedure.

Meer informatie

Heeft u vragen over de standaarden die onderdeel zijn van het MedMij-stelsel, dan kunt u contact opnemen via standaarden@medmij.nl.

Ga naar boven

Volg ons