Skip to the main content

Graag uw feedback over de MedMij specificaties voor de Basisgegevens GGZ

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘Openbare Consultatie’. Vanaf 24 september 2018 staan de MedMij-specificaties behorende bij de Basisgegevens GGZ in openbare consultatie. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar de bijbehorende specificaties.

Basisgegevens GGZ

MedMij streeft ernaar om patiënten/burgers in een persoonlijke gezondheidsomgeving te laten beschikken over hun gezondheidsgegevens. Voor de GGZ gebruikt MedMij de Basisgegevens GGZ die binnen het programma VIPP GGZ (@PATIENTconnect) is vastgesteld. De Basisgegevensset GGZ bestaat uit een selectie zorginformatiebouwstenen (zibs) zoals behandelaanwijzing en vrijheidsbeperkende maatregelen. Zorginformatiebouwstenen worden gebruikt om inhoudelijke – niet technische – afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van de informatie die wordt gebruikt in het zorgproces. Door zaken op een eenduidige en gestandaardiseerde manier vast te leggen kunnen de gegevens door verschillende organisaties meervoudig gebruikt worden.

De afgelopen periode heeft Nictiz de zorginformatiebouwstenen vertaald naar technische modellen in HL7 FHIR en is de toepassing hiervan beschreven in een functioneel en technisch ontwerp. Het functionele en technische ontwerp met de daarbij behorende HL7 FHIR specificaties staan nu ter review in de openbare consultatie.

Denkt u mee MedMij?

Vanaf 24 september 2018 zijn de MedMij-specificaties bij de Basisgegevens GGZ beschikbaar voor openbare consultatie. Wij nodigen u van harte uit om uw feedback hierop te geven. Dit kan tot 22 oktober 2018. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar waar u de specificaties kunt bekijken. Tevens staat erin vermeld hoe u uw reviewcommentaar achter kunt laten in onze reviewtool en de bijbehorende feedbackprocedure.

Meer informatie

Heeft u vragen over de standaarden die onderdeel zijn van het MedMij-stelsel, dan kunt u contact opnemen via standaarden@medmij.nl.

Ga naar boven

Volg ons