Skip to the main content

Graag uw feedback over de patientspecificaties voor de Basisgegevensset Zorg voor MedMij

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘Openbare Consultatie’. Op 18 mei zijn we gestart met de governance en eisen standaarden en op 19 juni starten we met Basisgegevensset Zorg (BGZ). Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar de bijbehorende specificaties.

​Basisgegevensset Zorg

Dit jaar streeft MedMij ernaar om patiënten/burgers in hun persoonlijke gezondheidsomgeving te laten beschikken over een samenvatting van hun gezondheidsgegevens. Dit doen we op basis van de BGZ die binnen het programma Registratie aan de Bron​ is ontwikkeld. De BGZ bestaat uit 26 onderdelen, waaronder bijvoorbeeld tabaksgebruik en wilsverklaring maar ook de contactpersoon en de woonsituatie.

In de BGZ is alles gedefinieerd op basis van zorginformatiebouwstenen, ook wel ZIB’s genoemd. Door zaken op een eenduidige en gestandaardiseerde manier vast te leggen kunnen de gegevens door verschillende organisaties meervoudig gebruikt worden.

De BGZ, hebben we samen met experts uit het veld gereed gemaakt om te ontsluiten naar persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Dit hebben we gedaan door aan deze reeds bestaande standaard technische specificaties toe te voegen, zodat de informatie ook ontvangen kan worden in een PGO.

​Denkt u mee MedMij?

Vanaf 19 juni 2017 zijn de MedMij-specificaties bij de BGZ beschikbaar voor openbare consultatie. Wij nodigen u van harte uit om uw feedback hierop te geven. Dit kan tot 4 augustus 2017. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar waar u de specificaties kunt bekijken. Tevens staat erin vermeld hoe u uw reviewcommentaar achter kunt laten in onze reviewtool en de bijbehorende feedbackprocedure.

​Meer informatie:

Heeft u vragen over de standaarden die onderdeel zijn van het MedMij-stelsel, dan kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk.

Ga naar boven

Volg ons