Skip to the main content

Grensoverschrijdende samenwerking

Duitsland en Nederland willen patiëntengegevens voor medische zorg in de grensregio digitaal uitwisselen. Het Bondsministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Duitse en Nederlandse kennisorganisaties Gematik en Nictiz hebben hiertoe een gezamenlijke verklaring afgelegd op de Europese conferentie ‘Digital Health in the 21st Century – Challenges Facing eHealth Competence Centers in Europe’. Gematik en Nictiz gaan samen met betrokken zorgverleners de gegevensuitwisseling in de grensstreek van beide landen testen.

Duitsland en Nederland verbeteren de patiëntenzorg door digitale gegevensuitwisseling

Duitse en Nederlandse artsen en verpleegkundigen werken samen in de grensregio om optimale zorg te verlenen aan patiënten, ongeacht hun nationaliteit. In geval van een medische noodsituatie is het noodzakelijk dat zorgprofessionals toegang hebben tot patiëntgegevens zoals het medicatieoverzicht, eventuele chronische ziekten of andere aandoeningen. Dit geeft hen een zo compleet mogelijk beeld van de patiënt waardoor een betere en veiligere behandeling mogelijk is. Tot nu toe is deze informatie uit een ander land niet beschikbaar of onvolledig. In de pilot wordt dit probleem met grensoverschrijdende digitale uitwisseling van patiëntengegevens opgelost. Gematik en Nictiz, de twee nationale kennisorganisaties, gaan samen met artsen en medische instellingen de pilot begeleiden.

“Dit partnerschap staat voor grotere patiëntveiligheid in de EU door de grensoverschrijdende uitwisseling van de medische noodzakelijke patiëntgegevens. We zijn blij dat we de krachten kunnen bundelen met onze Nederlandse partners en onze expertise kunnen gebruiken om een pilot project met directe toegevoegde waarde voor mensen in een medische noodsituatie ter plaatse te ondersteunen”, zegt Stefan Höcherl, hoofd afdeling Strategy & Europe van Gematik.

“Het verheugt ons om met Gematik op deze manier samen te kunnen werken aan de internationale standaardisatie van gegevensuitwisseling. Dit project zal ons, mede door de centrale rol voor zorgverleners en zorginstellingen aan beide zijden van de grens, veel inzicht bieden in de digitalisering van uitwisseling van patiëntgegevens in de praktijk”, aldus Leonique Niessen, directeur/bestuurder van Nictiz.

Waarom is de samenwerking tussen Nictiz en Gematik belangrijk?

Als nationale competentiecentra voor digitale gegevensuitwisseling hebben Gematik en Nictiz uitgebreide kennis en verantwoordelijkheden op het gebied van interoperabiliteit, standaardisatie en coördinatie op nationaal en Europees niveau. Gematik en Nictiz zetten nu gezamenlijk hun expertise in om grenzeloze medische zorg te realiseren en om lokale zorginstellingen in de grensregio’s te helpen bij dit implementatieproces. Het project bouwt voort op belangrijk voorbereidend werk op EU-niveau om nationale infrastructuren met elkaar te verbinden. Het project moet concrete bevindingen opleveren die ook voor andere grensregio’s in de EU van belang zijn en die kunnen worden meegenomen in de ICT-infrastructuren op EU-niveau.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over dit project kun je contact opnemen met Maayke Klinkenberg, adviseur internationaal bij Nictiz via klinkenberg@nictiz.nl.

Presentatie over de samenwerking

Bekijk hieronder de introductie van de presentatie over dit project door Leonique Niessen (directeur/bestuurder Nictiz) en Tim Postema (plv. directeur Informatiebeleid VWS) op het event ‘Digital Health in the 21st Century – Challenges Facing eHealth Competence Centers in Europe’ dat plaatsvond op 26 november 2020.

 

 

Ga naar boven

Volg ons