Skip to the main content

HagaZiekenhuis start met pilot routeringsvoorziening

Als eerste ziekenhuis in Nederland start HagaZiekenhuis met een pilot TVS. Binnen deze pilot wordt het patiënten mogelijk gemaakt om veilig in te loggen op hun persoonlijke portaal.

Vanaf 2020 moeten alle zorgaanbieders aan burgers de mogelijkheid geven om hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien.

Toegang tot online diensten

De overheid werkt stapsgewijs aan het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van de inlogmiddelen en het waarborgen van de continuïteit. De Wet digitale overheid (WDO) regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen van het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot hun online diensten. Corine Berghuis is als sr. projectleider I&A betrokken bij de pilot: “We zijn als HagaZiekenhuis actief bezig om onze medische gegevens zo veilig als mogelijk aan te bieden aan de patiënten op hun persoonlijke portaal. We volgen de landelijke ontwikkelingen van de inlogmiddelen en authenticatieniveaus dan ook op de voet.”

Routeringsvoorziening

De routeringsvoorziening van TVS maakt het mogelijk om via één loginscherm verschillende inlogmiddelen te ontsluiten. De routeringsvoorziening van TVS voorziet daarin en voorkomt dat zorgaanbieders zelf moeten zorgen voor ontsluiting van inlogmiddelen. “Wij vinden het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen zo snel als beschikbaar, maar met zo min mogelijk extra koppelingen en beheerslast aan te kunnen bieden. Dat is de voornaamste reden om deel te nemen aan de pilot TVS. Samen met Nictiz, VWS en de RVO bouwen we aan een ontzorgende oplossing voor zorginstellingen”, geeft Berghuis aan.

Ook meedoen met de pilot TVS?

Voor zorgaanbieders is nog ruimte om mee te doen met een pilot TVS. Heb je interesse? Neem dan contact op met het team eID in de zorg: e-id@nictiz.nl

 

Ga naar boven

Volg ons