Skip to the main content

Helpt u mee om patiënten inzage te geven in hun gegevens bij de huisarts

Consultatieronde functionele specificaties voor het ontsluiten van huisartsgegevens (MedMij)

​​​​Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om in één omgeving veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘Openbare Consultatie’. Vanaf 22 februari 2018 staan de functionele specificaties voor het ontsluiten van huisartsgegevens in openbare consultatie. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar de bijbehorende specificaties.

​Ontsluiten huisartsgegevens voor de patiënt

MedMij streeft er dit jaar naar dat patiënten via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) hun medische gegevens in het dossier van de huisarts kunnen raadplegen. De basis voor deze set van gegevens is de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ die NHG en Patiëntenfederatie Nederland hebben ontwikk​eld. Deze richtlijn beschrijft de basisafspraken over het delen en omgaan met medische informatie om de zorg te verbeteren. Dit sluit naadloos aan op het adagium van MedMij: ‘het is raar dat je als patiënt niet bij je gegevens kunt’.

Op grond van deze richtlijn zijn negen informatiegebieden gedefinieerd, die beschikbaar zijn voor digitale uitwisseling. Voorbeelden van informatiegebieden zijn actuele episodes, het actuele medicatieoverzicht en mogelijke medicatie-overgevoeligheid. Deze gegevens heeft MedMij samen met experts uit het veld functioneel gereed gemaakt om te ontsluiten naar PGO’s zodat patiënten ze kunnen raadplegen. De technische specificaties volgen in de loop van april 2018.

​Denkt u mee MedMij?

Vanaf 22 februari 2018 zijn de MedMij-specificaties voor het ontsluiten van huisartsgegevens beschikbaar voor openbare consultatie. Wij nodigen u van harte uit om uw feedback hierop te geven. Dit kan tot en met 28 maart 2018. Op de consultatiepagina van de MedMij-website vindt u een overzicht met links naar de specificaties. Tevens staat erin vermeld hoe u uw reviewcommentaar achter kunt laten in onze reviewtool en de bijbehorende feedbackprocedure.

​Meer informatie

Heeft u vragen over de standaarden die onderdeel zijn van het MedMij-stelsel, dan kunt u contact opnemen via standaarden@medmij.nl.

Ga naar boven

Volg ons