Skip to the main content

Het iCare platform leeft

Naast een aantal bekende gezichten konden we tijdens het iCareplatform afgelopen mei weer nieuwe gezichten verwelkomen. Er werd gediscussieerd over het thema: “De cliënt, de zorgmedewerker en de cloud”. Van persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) tot datalek. De belangrijkste boodschap van de middag was dat de cloud en alles wat daarmee samenhangt ons allemaal bezig houdt en dat we veel van elkaar kunnen leren. Geen nieuw inzicht, maar wel precies de doelstelling van het iCare platform!

Hieronder een kort verslag van de presentaties met de links naar de presentaties.

Blended werken met Mijn Kwadraad

Wouter Bruijning, specialist in Blended Hulpverlening bij Kwadraad, presenteerde de blended care omgeving van Kwadraad. Die blended care omgeving vindt zijn oorsprong in de visie van Kwadraad: “Alles is blended”! Het platform is ontwikkeld vanuit de praktijk, de zorginhoud. Het concept klinkt eenvoudig, maar heeft van Kwadraad, Wouter en zijn collega Boris wel het een en ander gevraagd. Zo heeft de organisatie zich moeten committeren aan blended care als uitgangspunt. Inmiddels start de client zelf het hulpproces. Kwadraad heeft becijfert dat de return on investment factor ca. 2,2 is: elke euro die je in blended care steekt, wordt 2,2 keer terugverdiend. Best een goede ROI, nietwaar?

Bekijk de presentatie 

Wet Datalekken In De Praktijk

Irene Kos, zorginformaticus bij Heliomare, stelde dat bewustzijn van informatiebeveiliging en de gevaren wellicht de belangrijkste factoren zijn wanneer je over informatiebeveiliging spreekt.

Bij Heliomare zijn 10 gouden regels van informatiebeveiliging opgesteld en niet geheel verrassend is één daarvan: Houd je wachtwoord geheim. Samen met de 10 gouden regels zijn ook rollen en verantwoordelijkheden benoemd en toegewezen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat men elkaar vanuit die rollen en regels gaat wijzen en aanspreken op elkaars gedrag. Zo ontstaat een cultuur waarin het melden van incidenten rondom informatiebeveiliging kan plaatsvinden. Op die manier wordt voldaan aan de meldplicht datalekken. Aan de hand van een casus uit de praktijk heeft Irene ons meegenomen door de procedure waarmee kan worden vastgesteld of er sprake is geweest van een datalek.

Bekijk het filmpje dat Irene Kos toonde

Of de presentatie

Walter Bastiaenssens nam de aanwezigen daarna mee in de transitie naar zelfsturende teams bij Omring met als kernwaarden: eigen regie, samen en positief. Ook de ICT-organisatie heeft een transitie moeten maken om goede ondersteuning te bieden aan die teams. In de oude ICT-organisatie bepaalde ICT wat wel en niet mocht, in de nieuwe organisatie is dat omgekeerd. Vertrouwen is het uitgangspunt en ICT probeert alles zo toegankelijk mogelijk beschikbaar te maken. Bij Omring is daarom besloten zo veel mogelijk aan te sluiten op de ontwikkelingen in de consumentenmarkt. In eerste instantie is gekozen voor Apple apparatuur en Google Apps. Door middel van ambassadeurs in de teams is ondersteuning geboden bij de invoering en uitrol. Tegelijkertijd is veel aandacht besteed aan de risico’s van de cloud en het bewustzijn voor informatiebeveiliging. Walter geeft aan dat Omring een continue zoektocht voert naar een goede balans tussen informatiebeveiliging en gebruikersgemak. Daar blijft een spanningsveld tussen, maar met gezond verstand kom je een heel eind. Inmiddels is Omring ten gevolge van wet- en regelgeving, van Google afgestapt en geswitcht naar Microsoft Office 365. Die omschakeling verliep soepel via dezelfde ambassadeur structuur.

​Irene van Duijvendijk, adviseur bij Nictiz vertelde dat Nictiz op dit moment samenwerkt met VWS en NPCF in het programma ‘meer regie over gezondheid’. Nictiz gaat als trekker van de projecten Basiseisen en Standaarden binnen het programma samen met het veld een set basiseisen en standaarden opleveren voor een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). In expertgroepen ontwikkelen ze samen met leveranciers en zorgaanbieders die nu al persoonlijke gezondheidsomgevingen maken een set toetsbare basiseisen en standaarden. En we toetsen deze direct in de praktijk.  Bovendien wordt gebruik gemaakt van bestaande standaarden zodat het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden. Het programma is dit jaar van start gegaan en beloopt voorlopig de periode tot 2020. Nictiz zal het veld via haar website en op congressen en events op de hoogte houden. Bovendien kunnen veldpartijen meepraten en meedenken over de toekomstige PGO. 2016 staat met name in het teken van de curatieve zorg.

Zie ook www.medmij.nl​​

Ga naar boven

Volg ons