Skip to the main content

Het verhaal goed vertellen wordt de grootste uitdaging

Onder leiding van Nictiz (Expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth) zijn verschillende pilots in de zorg gestart met identiteitscontrole via Idensys. Toen Nictiz PAZIO vroeg om mee te doen, hoefde Business Development Manager Jasper Janssen daar niet lang over na te denken. “PAZIO houdt zich al jaren bezig met het aanbieden van online zorg via één inlog, dus Idensys is voor ons een waardevol instrument. De grootste uitdaging wordt om het verhaal erachter goed te vertellen aan de gebruikers.”

PAZIO is specialist in digitale communicatie

Als onderdeel van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht timmert PAZIO al een aantal jaar aan de weg op het gebied van eHealth. “PAZIO is ontstaan vanuit de wens de versnippering in het aanbod van online zorg tegen te gaan”, vertelt Janssen. “PAZIO heeft bestaande zorgportalen bij elkaar gevoegd op één plek achter één veilige voordeur en is zo een samenwerkingsplatform geworden. De gebruiker hoeft zo maar één keer hoeft in te loggen om toegang te krijgen tot zijn eigen zorg. Wij werken vooral met zorgaanbieders, zoals gezondheidscentra, maar ook met aanbieders in het sociale domein. Op dit moment is meer dan 30% van de huisartsen in en om Utrecht aangesloten op ons eHealth-portaal. Maar ook buiten de regio sluiten steeds meer zorgverleners aan op PAZIO.”​

Deelname van patiënten aan pilot

Voor de pilot met Idensys werkt PAZIO samen met gezondheidscentrum Oog in Al in Utrecht. Een centrum met ruim tienduizend patiënten in zijn bestand. Janssen: “We zijn nog in gesprek met een tweede centrum dat drie keer zo groot is, omdat we graag zoveel mogelijk gebruikers mee willen laten doen. Een bestand van tienduizend patiënten klinkt wel heel groot, maar je moet er rekening mee houden dat slechts een deel daarvan regelmatig gebruik maakt van het zorgaanbod.”  De techniek is inmiddels geïnstalleerd, nu breekt de fase aan om patiënten te benaderen. Jansen vertelt dat Nictiz daarbij de nodige ondersteuning biedt onder andere in de vorm van communicatiemiddelen, zoals een brief en een folder. “Nictiz organiseert ook regelmatig bijeenkomsten voor de pilotorganisaties waar we ervaringen uitwisselen. Op het vlak van patiëntenbenadering zullen we de komende tijd dus zeker lessen gaan leren uit de andere pilots.”

​De kracht van Idensys

Het inbouwen van de techniek om het gebruik van Idensys te faciliteren verliep heel soepel. Maar om Idensys echt tot een succes te maken, is het volgens Janssen vooral van belang dat veel partijen meedoen. “Het blijft altijd een kip-ei-verhaal, omdat gebruikers in de beginperiode bij een beperkt aantal partijen kunnen inloggen. De kracht van Idensys is dat het een stelsel betreft in plaats van een inlogmethode. Als stelsel is Idensys veel waard, omdat je het kunt gebruiken bij verschillende partijen zoals zorg en overheid. Sterke punten zijn bovendien dat je kunt kiezen uit verschillende inlogmiddelen en dat je kunt inloggen op meerdere veiligheidsniveaus. Als het lukt om dat helder en eenduidig te communiceren met gebruikers, kan Idensys echt heel groot worden.”

Ga naar boven

Volg ons