Skip to the main content

Hoe gebruiken ziekenhuizen de ZiRA in hun informatievoorziening?

Praktijkvoorbeelden

In het praktijkboek zijn de cases gebundeld hoe ziekenhuizen de ZiRA gebruiken. Op deze manier kunnen ziekenhuizen elkaars kennis gebruiken. De Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA) is ontwikkeld in, door en voor de Nederlandse ziekenhuizen. De ZiRA is een flexibel hulpmiddel waarmee de informatievoorziening en organisatie in het ziekenhuis heel precies in kaart gebracht kan worden.

In juni vorig jaar is de ZiRA op het congres ‘Architectuur in de zorg’ gelanceerd. Verschillende ziekenhuizen hebben inmiddels ervaring opgedaan met referentie architectuur. Het praktijkboek geeft voorbeelden van hoe de ZiRA gebruikt kan worden voor organisatie- en procesveranderingen.

Enkele praktijkvoorbeelden

Het Radboud UMC had geen goed overzicht over alle gebruikers van haar voorzieningen en heeft dit opgelost door het ontwikkelen van persona’s. Deze persona’s zijn geplot op de domeinen uit het bedrijfsfunctiemodel van de ZiRA. Hierdoor ontstaat inzicht in bijvoorbeeld beschikbaar te stellen middelen zoals mobiele telefoons en kleding, toegang tot voorzieningen en noodzaak en rechtmatigheid daarvan (zie figuur hieronder).

Een ander voorbeeld is aangeleverd door het Antonie van Leeuwenhoek (AvL) dat het procesmodel van de ZiRA heeft gebruikt voor het weergeven van zorgpaden en capaciteitsmanagement. Hierdoor kan er beter gestuurd worden op de samenhang in capaciteitsinzet en is het AvL steeds beter in staat om op doorlooptijden en toegangstijden te sturen.

Erasmus MC heeft het applicatiefunctiemodel gebruikt voor een quick scan van de voornaamste applicaties. Managers zien in één oogopslag wat de belangrijkste generieke applicaties en technieken zijn die gebruikt worden en welke momenteel geïmplementeerd worden of voorzien zijn.

Ook een voorbeeld aandragen?

De ZiRA is onderdeel van de iZiekenhuiscommunity waarin ziekenhuizen hun kennis en ervaring rond informatievoorziening onderling delen. Heeft u ervaring met de ZiRA en wilt u dit graag delen? Mail dan uw voorbeeld naar Gerda Meijboom, beheerder van de ZiRA (beheerzira@nictiz.nl).

Ga naar boven

Volg ons