Skip to the main content

Hoe verhoog je people empowerment in Europa?

Niet werken voor de zorggebruiker, maar juist de zorggebruiker zelf de controle geven. Dat is het credo van het Europese werkpakket ‘People Empowerment’, waarin Nictiz sinds de start in 2018 samenwerkt met Estland. De toenemende digitalisering van de gezondheidszorg biedt steeds meer mogelijkheden voor een zorggebruiker om controle te pakken. Maar hoe bereik je dit? Eén van de oplossingen is om de zorggebruiker centraal te stellen.

In het digital magazine over people empowerment lees je nog meer oplossingen en de theorie erachter.

Gebruiker centraal

Bij digitale gezondheidsoplossingen voor zorggebruikers, is het namelijk belangrijk niet voor de gebruiker te werken maar juist mét. De bijbehorende aanbeveling is dan ook: ‘Betrek zorggebruikers bij alle fasen van beleid, van beleidsvorming tot en met implementatie. Zorg ervoor dat er een proces van Whole system in the room plaatsvindt, waarbij patiënten en gezondheidswerkers vertegenwoordigd zijn.

Samenwerking in Europa

Als landelijke kennisorganisatie ontplooit Nictiz steeds meer activiteiten op het internationale vlak. Sinds 2018 is het programma ‘eHAction’ van het Europese eHealth Network daar één van. Deze samenwerking tussen EU-lidstaten en andere Europese landen beoogt onder andere duurzame en economische voordelen voor Europese digitale gezondheidsoplossingen. Samen met het Ministry of Social Affairs (MoSA) van Estland geeft Nictiz leiding aan een van de vier inhoudelijke werkpakketten van eHAction: ‘People Empowerment’. Doel hiervan is Europese burgers stimuleren een actieve rol te spelen in hun eigen gezondheidszorgproces. De officiële documenten zoals het Policy Framework, Policy Proposal of andere informatie staan op de website van eHAction.

Het vervolg

Nictiz en MoSA organiseren in februari en maart voor onze Europese collega’s brainstormsessies over hoe zij de voortgang kunnen monitoren. De output van deze sessies (de mogelijkheden voor de monitoring van people empowerment) bundelen we in een document. Dit document bieden we tijdens de bijeenkomst van het eHealth Network op 2 en 3 juni 2021 aan.

 

Bekijk het digital magazine over people empowerment.

Ga naar boven

Volg ons