Skip to the main content

Hoe versterk je de onmisbare positie van een CNIO?

Roadmap met tien actiepunten

Steeds meer verpleegkundigen zetten zich in voor de technologische ontwikkelingen in de zorg. Deze CNIO’s en het CNIO Netwerk Nederland hebben de behoefte om hun positie verder te versterken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), V&VN en Nictiz vinden deze versterking essentieel, omdat zij de CNIO zien als een onmisbare schakel voor verdere verbinding tussen (informatie)technologie en de zorg. De whitepaper ‘CNIO, de onmisbare schakel tussen ICT, bed en bestuur’ gaat in op de stappen hoe deze professionalisering bereikt kan worden.

Op dit moment zijn 21 verpleegkundigen actief als CNIO (chief nursing information officer). Zij vormen een steeds belangrijkere schakel tussen IT, de werkvloer en bestuur in het ziekenhuis. Daarbij opereert de CNIO niet alleen op operationeel niveau, maar ook op strategisch niveau, zoals het definiëren en bepalen van de (digitale) ontwikkelagenda in de eigen organisatie. Sinds 2017 zijn CNIO’ers verenigd in het landelijk CNIO Netwerk.

Professionalisering CNIO

Tot nu toe is de CNIO-functie met name bekend in ziekenhuizen, maar het CNIO Netwerk ziet de noodzaak ook in voor andere zorginstellingen. De behoefte om de positie van de CNIO verder te versterken op het niveau van organisatie, regio, Nederland en internationaal  is groot. Een goed gepositioneerde CNIO is zich bewust van deze verschillende niveaus en is in staat om daarop en tussen te schakelen en te acteren.

‘De juiste aansluiting van IT op het verpleegkundige werkveld kan alleen bereikt worden als de ontwikkeling en implementatie samen met het verpleegkundig domein gebeurt. Dan pas zullen nieuwe innovaties bruikbaar en gebruikt worden en heeft dit een positief gevolg. Niet alleen voor verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook voor de patiënt. Het is tijd dat elke zorgorganisatie de handschoen van verpleegkundig leiderschap oppakt en daar is de functie van CNIO een uitstekend voorbeeld van.’ Jeroen Windhorst-Sjauw En Wa (voorzitter CNIO Netwerk)

Stappen zetten aan de hand van roadmap

Om de verdere professionalisering van de CNIO-functie en het CNIO Netwerk te ondersteunen, hebben het netwerk en Nictiz een roadmap met actiepunten opgesteld. Deze tien actiepunten betreffen meerdere niveaus. Op organisatieniveau is het formaliseren van een generiek functieprofiel een mijlpaal, op regionaal niveau is verbinding leggen met ketenorganisaties en RSO’s een belangrijke ambitie en op nationaal niveau het aanstellen van CNIO’s in sectoren en domeinen buiten het ziekenhuis.

Op woensdag 13 maart op de beurs Zorg & ICT overhandigt Nictiz de roadmap aan het CNIO Netwerk. Daarmee wordt ook een startschot gegeven voor het CNIO Netwerk om met de actiepunten aan de slag te gaan. Realisatie van de actiepunten zal in nauwe samenwerking met V&VN en het ministerie van VWS worden gemonitord.

Downloads

Whitepaper ‘CNIO, de onmisbare schakel tussen ICT, bed en bestuur
Roadmap met tien actiepunten

Meer informatie

Heeft u vragen over de whitepaper? Neem dan contact op met Elise Peters (adviseur e-health) en Jeroen Windhorst-Sjauw En Wa (voorzitter CNIO Netwerk).

Ga naar boven

Volg ons