Skip to the main content

IHE en Nictiz organiseren studiereis voor inspiratie gemeenschappelijke teststrategie

Hoe ziet de aanpak van Zwitserland en Canada eruit?

Hoe draagt een nationale test-strategie bij aan werkelijke interoperabiliteit zodat zorginformatie naadloos kan stromen tussen ICT-systemen? Deze vraag staat centraal tijdens de studiereis van 14 – 16 september in Montreux die IHE-Nederland en Nictiz voor beleidsmakers en project- en programmamanagers in de zorg organiseert. De inspiratie haalt het reisgezelschap op uit de bewezen formule van de Europese IHE Connectathon en het nationale test- en certificeringsproces van Zwitserland en Canada. Op basis hiervan wordt een advies gemaakt dat aan het Informatieberaad Zorg wordt aangeboden.

In de zorgsector wordt steeds nauwer samengewerkt. Standaarden zijn nodig om gegevens beschikbaar te stellen voor zorgverleners en burgers om goede en toegankelijke zorg te verlenen. Dit betekent dat ICT-systemen van verschillende zorginstellingen met elkaar moeten kunnen communiceren. ICT-leveranciers testen dan ook of hun ICT-systemen op de juiste manier data toegankelijk maken en heen en weer sturen naar andere systemen. Maar dit gebeurt nog te versnipperd. De behoefte aan een nationaal geregisseerd test- en certificeringsproces is dan ook groot.

Leren van Zwitserland en Canada

Tijdens de Europese IHE Connectathon in Montreux doen we inspiratie op. Wat is bijvoorbeeld de succesformule achter dit meerdaagse ‘hacketon-achtig’ testevent waar verschillende ICT-leveranciers en zorginstellingen samen testen? En hoe hebben Zwitserland en Canada hun test- en certificeringsproces ingericht? Wat zijn de succesfactoren en lessons learned? Hoe kunnen we die in Nederland toepassen zodat we een test- en certificeringsproces zo goed mogelijk kunnen faciliteren op nationaal niveau in plaats van via afzonderlijke programma’s en projecten?

Inspiratie nationale visie en strategie

Deze studiereis is de tweede verdiepingsslag naar aanleiding van het Nictiz-rapport ‘Leren van andere landen’. Dit rapport geeft inzicht in wat je kan leren van andere landen, kijkend naar de situatie in Nederland. De verdiepingssessies zijn bedoeld om hieraan concreet verdieping te geven    Het biedt inspiratie en input voor het zorginformatiestelsel in Nederland, ofwel een nationale visie en strategie voor de Nederlandse zorg & ICT.

Meer informatie

Rapport ‘Leren van andere landen

IHE Connectathon-week

Onze experts

Heb je naar aanleiding van deze pagina vragen, neem dan contact op met een van onze experts.

Esther Peelen

Esther Peelen

Adviseur Internationaal

Bekijk profiel

Alle experts

Ga naar boven

Volg ons