Skip to the main content

Informatiestandaard eOverdracht vernieuwd

De informatiestandaard verpleegkundige overdracht (eOverdracht) voor het overdragen van patiënten door de zorgketen is vernieuwd. Grootste aanpassing is het ontwikkelen en opnemen van verpleegkundige zorginformatie bouwstenen (ZIB’s). Met de ZIB’s wordt eenmalig en eenduidig informatie vastgelegd, wat zorgt voor minder administratieve handelingen en de mogelijkheid om direct informatie uit te wisselen met andere zorgverleners. Naast de ontwikkeling van ZIB’s zijn afspraken gemaakt over welke gegevens moeten worden uitgewisseld en hoe deze moeten worden ingebouwd in het EPD.

Wat is er nieuw?

Voor de ontwikkeling van de ZIB’s is de eOverdracht 2.0 als uitgangspunt genomen voor de verpleegkundige informatie in de eOverdracht 3.0. Aan de hand van geldende richtlijnen is daarnaast een inhoudelijke kwaliteitsslag gemaakt ten opzichte van de eOverdracht 2.0 en zijn enkele wijzigingsverzoeken doorgevoerd, zoals een uitbreiding van wondzorg. De kop ‘Samenvatting zorg’ is veranderd in ‘Zorgplan’ en daarin is de (eerder gepubliceerde) kernset patiëntproblemen opgenomen.

Specifieke informatiestandaard in eOverdracht voor Kind en Gezin

Naast de generieke informatiestandaard eOverdracht is ook een informatiestandaard voor de verpleegkundige overdracht van Kind en Gezin ontwikkeld. Met een groep kinderverpleegkundigen vanuit alle velden van zorg is gewerkt aan zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) voor de informatiestandaard verpleegkundige overdracht kind en gezin, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in leeftijd, van 0-1 jaar en 1-18 jaar.

De ZIB’s zijn opgeleverd en liggen ter consultatie bij de EPD-leveranciers

Verwachting is dat de ZIB’s over enkele weken worden gepubliceerd op de website van Nictiz. Later volgt dan ook de nieuwe informatiestandaard eOverdracht.
Ga naar boven

Volg ons