Skip to the main content

De JGZ zet volgende stap in gestructureerde gegevensuitwisseling

Jeugdgezondheidszorg sector

Nictiz publiceert nieuwe versie informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De groeicurve is een nuttige en belangrijke medische informatiebron gedurende de ontwikkeling van een kind. Het toont hoe je kind groeit, of er geen plotselinge afwijkingen zijn en kan eventuele toekomstige problemen voorkomen. Om deze informatie goed te kunnen (her)gebruiken is een uniforme registratie van gegevens zeer wenselijk. Hierin speelt de informatiestandaard JGZ een belangrijke rol. Daarmee kan elke betrokken zorgverlener de informatie juist, tijdig en volledig toevoegen én inzien. Nieuwe zorgverleners hebben bijvoorbeeld direct een compleet en duidelijk overzicht van de voorgeschiedenis van een kind. Ook hoeft men de gegevens niet meer handmatig over te nemen.

Half maart heeft Nictiz een belangrijke versie van de informatiestandaard JGZ gepubliceerd: release 7.0.0. Het betreft een verzameling afspraken over wat je uitwisselt: Eenheid van Taal (Basisdataset en het dossieroverdracht bericht: DOB) en hoe je dit uitwisselt: Eenheid van Techniek (HL7 v3)
Samen met GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, NCJ, BDS Redactieraad, softwareleveranciers en VZVZ is het pakket van eisen in de afgelopen maanden landelijk definitief vastgesteld. Een enorme mijlpaal, want hiermee borgt de jeugdgezondheidszorg op landelijk niveau eenduidige informatievoorziening op de thema’s:

  • Rijksvaccinatieprogramma
  • Kindermishandeling
  • Schoolverzuim
  • Contactmomenten
  • Oogwaarden
  • Indicatielijsttoevoeging

Wat is de Basisdataset JGZ?

De Basisdataset Jeugdgezondheidszorg (BDS JGZ) vormt de inhoudelijke basis voor het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ), zie de BDS viewer. Het doel ervan is betere en uniforme registratie voor betere zorg. Met de BDS JGZ wordt cliëntinformatie gestandaardiseerd en gestructureerd. Daarmee zijn medische dossiers overdraagbaar, wat de kwaliteit van de (preventieve) jeugdgezondheidszorg ten goede komt. Denk bijvoorbeeld aan veilig opgroeien via vaccineren (uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP), vroegtijdig kwetsbare gezinnen signaleren of monitoring & advisering over ontwikkeling.

[su_quote cite=”Gijs de Haan, Jeugdarts GGD Utrecht”]Nu deze publicatie gerealiseerd is, hebben we een grote stap gezet binnen de gegevensuitwisseling van de jeugdgezondheidszorg. Hiermee kunnen we op gestructureerde wijze dossiers overdragen tussen JGZ-organisaties, zodat bijvoorbeeld de vaccinactiestatus niet hoeft te worden opgevraagd bij het RIVM.[/su_quote]

Grote technische verbeterslag

Uniek aan deze publicatie is dat dankzij de transformatiescripts en TKID een organisatie die al met de nieuwe versie werkt, toch gegevens uit kan wisselen met een organisatie die werkt met een oudere versie. Type kwalificatie ID (TKID) geeft aan voor welke systeemrol een XIS versie is gekwalificeerd: systemen kunnen van elkaar zien op welke versie ze zijn gekwalificeerd en aan de hand daarvan transformatiescript inzetten. Transformatiescripts zorgen voor een correcte vertaling tussen een oude en nieuwe versie. Meer informatie hierover is te vinden op Github.

Implementatie

Voor de implementatie van de nieuwe versie van de informatiestandaard geven JGZ-organisaties hun softwareleverancier de opdracht om te ontwikkelen. Na de ontwikkeling volgt een grondig testproces. Nictiz kwalificeert inhoudelijk en VZVZ test in de acceptatie op de infrastructurele eisen. ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland en NCJ organiseren webinars om de JGZ-organisaties nader te informeren.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van het NCJ: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid | BDS 4.0 werkpakket 1 (ncj.nl).

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Ananta Sotthewes.

Ga naar boven

Volg ons