Skip to the main content

Kamerbrief over aanpak implementatie van programma eID

Staatssecretaris Knops, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), informeert de Tweede Kamer over de aanpak van de implementatie eID.

‘De fase van implementatie start; niet overheidsbreed, maar stap voor stap. Ik kan en wil niet wachten op volledig voltooide oplossingen voor alle sectoren en gebruikers..’

Bij de uitrol van het betrouwbaarheidsniveau Substantieel ligt de focus op het zorgdomein en UWV.

 

Ga naar boven

Volg ons