Skip to the main content

Kennismagazine het eConsult bij de huisarts

Tijdens de Nederlandse eHealth-week organiseerde Nictiz op 24 januari jl. samen met stichting IKONE en Growtivity de workshop ‘het eConsult bij de huisarts: van belofte naar praktijk’. De ervaringen, ideeën en adviezen die door de deelnemers zijn opgedaan en gedeeld, hebben we gebundeld in een digitaal kennismagazine. Het magazine bevat ook een zevental acties waarmee we gezamenlijk het eConsult bij de huisarts een extra impuls kunnen geven.

Knelpunten en acties in kaart

Tijdens de interactieve workshop is gekeken waarom het gebruik van een veelbelovende eHealth-dienst als het eConsult bij de huisarts achterblijft en wat we kunnen doen om daar verandering in te brengen. De deelnemers vormden een mooie mix van de verschillende stakeholders: (vertegenwoordigers van) patiënten, huisartsen, praktijkondersteuners, verzekeraars, beleidsmedewerkers, leveranciers, ontwikkelaars en adviseurs. Verdeeld over vijf groepen brachten zij aan de hand van ‘customer journey mapping’ de knelpunten en verbeterpunten van het eConsult bij de huisarts in kaart. Aan het einde van de dag zijn onder leiding van Erik Gerritsen (Secretaris-Generaal VWS) acties benoemd voor een gezamenlijke actieagenda. Lees een samenvatting van de ervaringen, ideeën en adviezen, én bekijk de actieagenda in het digitale kennismagazine.

Vervolgbijeenkomst gebruiksvriendelijkheid
Een van de drempels voor het gebruik van het eConsult, zo blijkt uit de workshop, is het onvoldoende gebruiksvriendelijk zijn van de dienst. Om verder op het thema gebruiksvriendelijkheid in te gaan, organiseert Nictiz samen met Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) de bijeenkomst ‘Ontwikkeling van gebruiksvriendelijke eHealth’. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 maart tijdens de Zorg & ICT beurs. Lees meer over deze bijeenkomst ​of meld u direct aan via het online aanmeldformulier.

Kennis delen of meedoen?
Wilt u uw eigen ervaringen met eConsulten met ons delen of wilt u een bijdrage leveren aan de actieagenda? Laat het ons weten via een e-mail aan patientparticipatie@nictiz.nl  ​

Ga naar boven

Volg ons