Skip to the main content

Lies van Gennip vertrekt bij Nictiz: ‘het is tijd voor een nieuwe bestuurder voor de volgende fase in digitalisering in de zorg’

Lies van Gennip neemt na zeven jaar afscheid als directeur/bestuurder van Nictiz. De ontwikkelingen op het gebied van informatie(beleid) in de zorg gaan snel, zoals iedereen die daarbij is betrokken, weet. Dat betekent voor Nictiz dat het zich ook steeds moet vernieuwen. Nictiz gaat nu een nieuwe fase in, en dat betekent dat ook de organisatie aangepast moet worden voor deze nieuwe fase. Lies zal op 1 september 2019 haar bestuurstaken overdragen en tot die tijd aanwezig zijn om de interimmanager te ondersteunen.

De Raad van Toezicht (RvT) is Lies dankbaar voor de wijze waarop ze vanaf 2012 gewerkt heeft aan een nieuwe, vitale organisatie. Ze kwam in een periode dat de invoering van het EPD in de Eerste Kamer was tegengehouden, en Nictiz zichzelf opnieuw moest uitvinden. Dat is voortvarend en krachtig gebeurd.

Herijking strategie

Nictiz heeft de laatste tijd gewerkt aan de herijking van de strategie en dat heeft – in goed overleg met VWS – geleid tot een aanscherping van onze werkwijze en positionering. ‘Nu Nictiz een nieuwe fase ingaat, vind ik dat het na zeven jaar tijd is voor een volgende bestuurder om deze fase inhoud te geven, en voor een volgende stap in mijn eigen carrière.’

De RvT zal een interim manager aanstellen, met wie gekeken wordt hoe de definitieve organisatiestructuur er uit komt te zien.

Ga naar boven

Volg ons