Skip to the main content

Mijlpaal SNOMED vertaalproject: 105.000 termen in het Nederlands beschikbaar

Van het internationale terminologiestelsel SNOMED zijn sinds de publicatie van afgelopen vrijdag 105.000 Nederlandse termen beschikbaar. Het gaat om vertalingen van alle verrichtingen, en een aanzienlijk deel van de lichaamsstructuren, diagnoses, aandoeningen en allergene stoffen. De termen worden naar het Nederlands vertaald om Eenheid van Taal te realiseren voor eenduidige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt. Door Eenheid van Taal wordt innovatie gestimuleerd en kunnen gegevens worden hergebruikt voor de verbetering van de zorg en voor de verlaging van de administratieve lasten.

Door gebruik te maken van SNOMED kunnen zorgverleners in hun eigen vaktaal blijven werken, maar worden de gegevens nu ook ‘begrepen’ door computers. Ook kan patiënten direct de patiëntvriendelijke term worden getoond. In totaal bevat het internationale SNOMED meer dan 350.000 termen, met meer dan een miljoen onderlinge relaties.  

Vertaalproject 

Met subsidie van het ministerie van VWS is Nictiz eind 2017 het project ‘Vertalen SNOMED’ gestart. Alle termen van deze eerste opdracht zijn inmiddels vertaald en gepubliceerd. De komende twee jaar worden nog eens rond de 146.000 termen vertaald. Niet alle termen hoeven naar het Nederlands te worden vertaald. Voor medicatie wordt bijvoorbeeld de  G-standaard gebruikt. Ook zijn sommige termen niet relevant voor de Nederlandse zorg. Via de ‘SNOMED browser’ kunt u zelf een kijkje nemen en zien welke vertalingen beschikbaar zijn. 

Meer dan honderd betrokkenen

Het vertalen van de medische termen is een intensief traject. In totaal hebben al meer dan honderd mensen meegewerkt. De betrokkenen hebben vrijwel allen een medische achtergrond; van studenten geneeskunde tot medisch specialisten. Zij zijn werkzaam als medisch terminoloog, arts medisch validatieteam of als vertegenwoordiger in de expertpool vanuit de wetenschappelijke verenigingen. De werkzaamheden worden deels in het kantoor van Nictiz verricht, maar ook vanuit bijvoorbeeld ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.  

Demo SNOMED over de grens

Met de publicatie is ook de demo ‘SNOMED over de grens’ beschikbaar gekomen om de werking van SNOMED te illustreren. Hierin kan een Nederlandse medische term ingevoerd worden, waarbij de vertalingen naar verschillende andere talen in Europa wordt getoond. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de vertaling van SNOMED of wilt u ook hieraan bijdragen, neem dan contact op met Annemarieke Homan, projectleider Vertalen Snomed of via info@snomed.nl.  

 

Ga naar boven

Volg ons