Skip to the main content

Nictiz en VZVZ geven versnelling aan digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg

‘Ik heb met spoed hulp nodig.’ Een simpele oproep waarbij informatie van levensbelang is. Het programma ‘Gegevensuitwisseling acute zorg’ (GAZ) zorgt ervoor dat in 2021 alle schakels in de acute zorgketen over relevante patiëntinformatie beschikken. Met deze informatie kunnen hulpverleners direct handelen. Nictiz en VZVZ voeren gezamenlijk het programma GAZ uit in opdracht van Ineen en de Patiëntenfederatie. Beide organisaties bundelen en benutten daarmee kennis van en ervaring in de ontwikkeling en implementatie van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Hulpverleners in de acute zorg hebben gegevens over hun patiënten nodig om hun werk goed te kunnen doen. In 2014 hebben veldpartijen daarom de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ vastgesteld. Op een aantal terreinen is in de afgelopen tijd concrete voortgang geboekt, maar versnelling is gewenst. De huidige Coronacrisis onderstreept nog eens hoe belangrijk de beschikbaarheid van actuele zorginformatie over patiënten in acute situaties is. In het Informatieberaad Zorg van 20 april jl is het bestuurlijke commitment uitgesproken. Dit biedt een goede basis om de gewenste versnelling in de implementatie nu te realiseren.

Kwartiermakersfase

Om zorgaanbieders, koepels en leveranciers te ondersteunen bij de versnelde implementatie zijn Nictiz en VZVZ gestart met de voorbereidingen voor het programma Gegevensuitwisseling Acute Zorg. Opdrachtgevers zijn InEen en Patiëntenfederatie Nederland. Namens Nictiz en VZVZ zal kwartiermaker Arjen Vos de komende weken in nauw overleg met betrokken veldpartijen een implementatieplan opstellen.

Digitale en gestructureerde gegevensuitwisseling

Digitale en gestructureerde gegevensuitwisseling is de basis voor goede zorgverlening. Voor de patiënt betekent dit een snelle, betrouwbare en veilige patiëntreis omdat informatie meereist. De patiënt hoeft niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. De zorgverlener kan in alle stappen van de keten beschikken over de accurate en relevante informatie van een patiënt. Dit helpt hem in het nemen en uitvoeren van de juiste beslissingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het programma GAZ, neem dan contact op met Quintus Bosman (consultant Standaarden&Implementatie Nictiz, bosman@nictiz.nl), Gert Koelewijn (productmanager acute zorg Nictiz, koelewijn@nictiz.nl) of VZVZ (support@vzvz.nl).

Ga naar boven

Volg ons