Skip to the main content

Nictiz levert via MedMij eerste Nederland brede FHIR profielen

Nictiz heeft via MedMij de eerste Nederland-brede FHIR-profielen overgedragen aan HL7 Nederland ter validatie. Dit is de eerste uitwerking van het convenant dat als doel heeft de standaardisatie en het hergebruik van HL7 FHIR profielen binnen Nederland te stimuleren. Dit draagt bij aan (inter)nationale standaardisatie van de digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

In oktober 2016 hebben Stichting HL7 Nederland en Nictiz de handen ineen geslagen om samen en via olievlekwerking met zoveel mogelijk andere partijen de standaardisatie van FHIR voor Nederland te borgen. HL7 FHIR is een standaard in opkomst met een groot momentum en een open source-karakter. Dit open source-karakter geeft grote handelsvrijheid aan partijen, maar zonder coördinatie van deze handelsvrijheid zal een veelheid van parallelle oplossingen ontstaan. Het kernidee is dat via HL7 Nederland algemeen bruikbare, vertrouwde en gevalideerde profielen (FHIR implementatie-instructies) worden aangeboden. Gevalideerde HL7 FHIR profielen krijgen het keurmerk “HL7 FHIR-NL” en worden centraal gepubliceerd door HL7 Nederland.

Kernprofielen

Nictiz levert via MedMij in samenwerking met Stichting HL7 en marktpartijen – waaronder leveranciers van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen, ZIS/EPD’s, afdelingssystemen,  eerstelijnssystemen en app’s – een bijdrage aan de introductie HL7 FHIR op de Nederlandse markt. MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil in een veilige online omgeving gezondheidsgegevens uit  allerlei bronnen kan verzamelen en gebruiken.

De volgende kernprofielen zijn voor validatie aangeboden:

  • Patiënt
  • Gerelateerd persoon
  • Zorgaanbieder
  • Zorgverlener
  • Naam
  • Adres

Er is bijna geen zorgproces denkbaar zonder een of meer van deze profielen. Nictiz is dan ook verheugd om een eerste bijdrage te hebben geleverd aan de volgende generatie van interoperabiliteitsoplossingen.

Meer informatie:

Heeft u vragen over de HL7 FHIR profielen? Dan kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk (Nictiz). De HL7 FHIR worden samen met andere standaarden die voor MedMij zijn ontwikkeld op 19 december 2016 gepubliceerd. Aansluitend wordt de formele  validatieprocedure gestart door de HL7 FHIR Beheergroep die binnen de Stichting HL7 Nederland is ingesteld.Voor vragen over MedMij kunt u terecht bij Thom Meens (Patiëntenfederatie).

Ga naar boven

Volg ons