Skip to the main content

Nictiz ontwikkelt Nationale Bibliotheek

Straks één centrale vindplaats voor zorg-ICT-standaarden

Informatie over zorg-ICT-standaarden is al ruimschoots beschikbaar. Bijvoorbeeld op overzichtstandaarden.nl. Maar wil je weten welke standaard je moet gebruiken? Of welke standaard de voorkeur heeft in een bepaalde situatie? En welke versie? Dan moet je nu nog op verschillende plekken kijken en zoeken. Daar biedt Nictiz met de Nationale Bibliotheek van Zorg-ICT-standaarden een oplossing voor.

De opzet van deze bibliotheek voorziet in de behoefte aan één compleet en centraal overzicht van alle informatie over relevante ICT- standaarden in de zorg. In de bibliotheek kan men terecht voor vragen als Welke informatiestandaarden zijn er beschikbaar voor mijn sector, welke standaarden zijn door het Informatieberaad Zorg als preferent aangewezen en welke (informatie)standaarden zijn in het kader van de Wegiz verplicht. De bibliotheek kan dan ook de functie gaan vervullen van het formele register waarnaar wordt verwezen in het kader van de Wegiz. De Nationale Bibliotheek gaat ondersteuning bieden bij het kiezen van de juiste standaard en, waar mogelijk ook dienstverlening voor de implementatie met hulpmiddelen zoals Amigo!.

Bij de opzet dient overzichtstandaarden.nl als vertrekpunt. Dit breiden we uit en zal verder worden ontwikkelt tot een volwaardige Nationale Bibliotheek waar informatiestandaarden, zorginformatiebouwstenen, API’s, terminologie, mappings etc. worden ondergebracht. Om ervoor te zorgen dat deze bibliotheek straks goed vindbaar, toegankelijk en praktisch is, zullen we samenwerken met andere standaardenorganisaties, veldpartijen en het ministerie van VWS. We nodigen iedereen die het belang van deze bibliotheek onderschrijft van harte uit om mee te denken over een goede aansluiting op de praktijk. Bijvoorbeeld tijdens de stakeholderbijeenkomst die eind november georganiseerd zal worden. Hier willen we graag met betrokkenen in gesprek om ideeën en concrete voorstellen te bespreken. Wil je je hiervoor aanmelden, neem dan contact op met Pim Volkert (volkert@nictiz.nl).

Ga naar boven

Volg ons