Skip to the main content

Nictiz opent openbare consultatie FHIR-profielen Geboortezorg

Nieuws

De consultatie voor de FHIR-profielen voor de landelijke informatiestandaard voor geboortezorg is gestart. FHIR is een standaard voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen en tussen zorginstellingen, maar ook tussen zorginstelling en patiënt. Met de FHIR-profielen voor geboortezorg sluiten we aan bij landelijke standaarden voor gegevensuitwisseling, zoals Basisgegevensset Zorg (BGZ) van Registratie aan de Bron en Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van Medmij. Ook is het een noodzakelijke stap richting een op zorginformatiebouwstenen gebaseerde uitwisseling van geboortezorggegevens.

Samen met Babyconnect heeft Nictiz gewerkt aan het ontwikkelen van deze FHIR profielen, die door Nictiz worden beheerd. Een eerste versie voor publieke consultatie van de FHIR profielen is nu gepubliceerd op Simplifier. Daarnaast is een FHIR Implementation Guide beschikbaar. Het is van belang dat deze profielen aansluiten op de wensen en behoeften van organisaties in de geboortezorg sector. De consultatie opent op vrijdag 10 september en sluit op vrijdag 30 oktober 2020.

Achtergrond

Babyconnect is een VIPP programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. Het programma Babyconnect maakt gebruik van de Nictiz informatiestandaarden voor de uitwisseling van geboortezorginformatie.

U kunt meedenken

De consultatie-versie van de geboortezorg FHIR standaard maakt gebruik van een aantal zorginformatiebouwstenen 2017 profielen gecombineerd met een aantal geboortezorg specifieke profielen. De profielen zijn te raadplegen op Simplifier:

De bijbehorende implementatiegids geeft aan welke van deze profielen per transactie benodigd zijn:

U kunt uw feedback e-mailen naar geboortezorg@nictiz.nl

Meer informatie

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Michael Tan via tan@nictiz.nl

Ga naar boven

Volg ons