Skip to the main content

Nictiz publiceert verbeterde versie van Basisgegevensset Zorg

De nieuwe versie van de Basisgegevensset Zorg (BgZ2020) bevat aanpassingen die voortkomen uit wensen en ervaringen van zorgpartijen. De BgZ bestaat uit de gegevens die voor zorgbreed gebruik nodig zijn en daarmee de continuïteit van zorg garanderen. Nictiz ontwikkelt in samenwerking met zorgprofessionals de BgZ en beheert de set.

De laatste publicatie van de BgZ dateert uit 2017. De BgZ is een selectie uit zorginformatiebouwstenen (zibs) die onlangs vernieuwd en verbeterd zijn (zibs Publicatie2020). De aanpassingen in de nieuwe versie (BgZ2020) komen dan ook voort uit de wijzigingen van de onderliggende zibs Publicatie2020. Daarnaast zijn er wensen en ervaringen meegenomen van zorgpartijen die gebruik maken van de BgZ zoals MedMij, Registratie aan de Bron en VIPP. Zo is het in het onderdeel ‘Verrichtingen’ mogelijk om meer verrichtingen op te nemen dan alleen operatieve verrichtingen.

BgZ en digitale informatie-uitwisseling

De BgZ is de landelijke standaard voor de uitwisseling van zorginformatie. Het is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg. De BgZ is een zogenaamde patient summary van (medische) gegevens waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze in elk onderdeel van het zorgproces van belang is. Het beheer van de BgZ is ingericht volgens de NEN7522-standaard. Nictiz is de functioneel beheerder.

Meer informatie

Meer informatie over (het beheer van) de BgZ vindt u op de Nictiz-website. U kunt uw vragen rechtstreeks richten aan Fred Smeele (smeele@nictiz.nl).

Ga naar boven

Volg ons