Skip to the main content

Nictiz start consultatieronde BgZ Publicatie2020

De consultatieronde voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) Publicatie2020 is gestart. Deze publicatie bevat een beperkt aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (2017). De aanleiding voor een nieuwe versie zijn de wensen en ervaringen van zorgpartijen zoals rondom de BgZ, zoals MedMij en VIPP. Daarnaast staat voor de onderliggende zibs een nieuwe publicatie gepland. De BgZ bestaat uit de gegevens die nodig zijn voor continuïteit van zorg. Steeds meer partijen implementeren de BgZ in hun systemen. Het beheer is bij Nictiz belegd.

De BgZ is ontwikkeld om goede digitale overdracht van patiëntgegevens zo praktisch en snel mogelijk realiteit te maken. De BgZ is een selectie uit de zorginformatiebouwstenen (zibs) en is de landelijke standaard voor de uitwisseling van zorginformatie. Steeds meer partijen, zoals academische ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) implementeren de BgZ in hun systemen.

Nieuwe publicatie BgZ

De laatste publicatie BgZ dateert uit 2017. Sindsdien is er veel ervaring opgedaan met BgZ in bijvoorbeeld MedMij en VIPP programma’s, waaruit wensen en verbeteringen voortgekomen. Daarnaast zijn er nieuwe zibs en wijzigingsverzoeken op bestaande zibs op komst (Publicatie2020). De BgZ is een selectie uit deze zibs. Dit vraagt om een BgZ2020. De BgZ2020 bevat een beperkt aantal wijzigingen, waarin we streven naar stabiliteit. De wijzigingsvoorstellen en de procedure van besluitvoering kunt u hier bekijken:

[su_button url=”https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/BgZ-wijzigingsvoorstellen-Publicatie2020-V1.0.pdf” style=”flat” background=”#e16e22″ center=”yes” radius=”round” ]wijzigingsvoorstellen publicatie BgZ2020[/su_button]

De open consultatieronde is op 11 mei gestart en eindigt op maandag 22 juni om 12:00 uur. Nictiz heeft veel partijen rechtstreeks benaderd om deel te nemen aan de open consultatie. Nictiz vindt het belangrijk dat dit proces transparant en openbaar is en biedt iedereen de gelegenheid om te reageren:

[su_button url=”mailto:beheerzib@nictiz.nl” style=”flat” background=”#e16e22″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: envelope”]reageer op de wijzigingen[/su_button]

Informatiesessie

Op woensdag 3 juni van 13:00 uur tot 16:00 uur organiseert Nictiz via Teams een online informatiesessie over de BgZ2020. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 29 mei aanmelden via beheerzib@nictiz.nl. Vermeld daarbij ook alvast uw vraag of het onderwerp dat u op 3 juni beantwoord of toegelicht wilt zien.

Basisgegevensset Zorg

De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg. De BgZ is een zogenaamde ‘patient summary’ van (medische) gegevens waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze in elk onderdeel van het zorgproces van belang is. Het beheer van de BgZ is ingericht volgens de NEN7522-standaard. Daarin wordt onderscheid gemaakt in verschillende rollen. Zo is de (tijdelijk) stuurgroep Registratie aan de Bron de houder en Nictiz de functioneel beheerder.

Meer informatie

Meer informatie over het beheer van de BgZ vindt u op de Nictiz-website. U kunt uw vragen rechtstreeks richten aan Fred Smeele (smeele@nictiz.nl).

Ga naar boven

Volg ons