Skip to the main content

Nictiz start openbare consultatie richtlijn Uitwisseling laboratoriumgegevens

Nictiz heeft samen met partijen uit de zorg de afspraken die gelden voor het eenduidig uitwisselen van laboratoriumgegevens geactualiseerd. Deze afspraken zijn vastgelegd in de richtlijn ‘Uitwisseling laboratoriumgegevens’. Wij nodigen iedereen uit om feedback te leveren op deze richtlijn. De openbare consultatie loopt tot en met 15 september 2021.

Laboratoriumonderzoeken vormen een belangrijk onderdeel van de medische zorg in Nederland. Duizenden laboratoriumgegevens worden dagelijks uitgewisseld tussen zorgverleners, laboratoriumspecialisten, patiënten en experts van onderzoeksorganisaties. Het gestandaardiseerd elektronisch uitwisselen van aanvragen en laboratoriumresultaten verbetert:

 • de efficiëntie van het aanvraagproces,
 • het beschikbaar maken van laboratoriumresultaten waar dit relevant is.

Deze verbeterslagen verhogen de kwaliteit van zorg.

Voorgestelde richtlijn

De richtlijn ‘Uitwisseling laboratoriumgegevens’ geeft een beschrijving van de laboratoriumgegevens die tussen verschillende partijen digitaal (moeten) worden uitgewisseld, zodat deze doelgroepen er profijt van hebben:

 • Zorgverleners kunnen laboratoriumgegevens gebruiken voor het vaststellen van ziekten, medicatiebewaking of het volgen van het ziekteverloop (Lab2zorg);
 • Patiënten kunnen hun eigen laboratoriumresultaten inzien of delen met hun zorgverleners (Lab2patiënt);
 • Laboratoriumspecialisten kunnen onderzoeken uitbesteden bij gespecialiseerde laboratoria (Lab2lab);
 • Laboratoriumspecialisten kunnen bepaalde laboratoriumresultaten melden bij onderzoeksinstituten, zoals resistente bacteriën bij het RIVM. Het doel hiervan is het voorkomen van de verspreiding van ziekten (Lab2publichealth).

Openbare consultatie

Iedereen kan suggesties voor verbetering van de richtlijn aandragen. Graag ontvangen we je feedback via een ingevuld formulier.

[su_button url=”https://forms.office.com/r/XJxGN0EwZy” target=”blank” style=”3d” background=”#e16e22″ size=”6″ radius=”0″]Naar het feedbackformulier[/su_button]

De openbare consultatie eindigt op 15 september 2021. Daarna beoordeelt de werkgroep de voorgestelde wijzigingen en voert ze zo mogelijk door. Op 15 oktober 2021 stelt de werkgroep de richtlijn vast.

Downloads:

Richtlijn ‘Uitwisseling laboratoriumgegevens

 De werkgroep die de richtlijn heeft opgesteld, bestaat uit de volgende organisaties:

 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Nictiz
 • De Federatie van Nederlandse Trombosediensten
 • Sector Medisch Specialistische Zorg
 • College van Medisch Immunologen (CMI)
Ga naar boven

Volg ons