Skip to the main content

Nictiz zorgt voor eenduidige gegevensuitwisseling in strijd tegen antibioticaresistentie

Het is vandaag Europese Antibioticadag! Antibioticaresistentie (ABR) is een bedreiging voor de volksgezondheid. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en een groeiend aantal laboratoria helpt Nictiz het RIVM in de strijd tegen ABR. Nictiz zorgt voor Eenheid van Taal in de gegevensuitwisseling tussen laboratoria en het RIVM waardoor verspreiding van resistentie wordt voorkomen.

Verbeterde en versnelde uitwisseling van laboratoriumresultaten tussen laboratoriumspecialisten, zorgverleners en onderzoeksinstituten als het RIVM is van cruciaal belang. De Nederlandse Labcodeset en de informatiestandaard Labuitwisseling spelen hierin een belangrijke rol.

Eenheid van Taal en informatiestandaard

De Nederlandse Labcodeset bevat laboratoriumcodes voor materialen, antibiotica en micro-organismen. Doordat de codering eenduidig is, kunnen laboratoriumspecialisten en onderzoekers van het RIVM aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek zonder fouten uitwisselen. De labcodeset zorgt voor Eenheid van Taal. Met de informatiestandaard Labuitwisseling kunnen laboratoriumresultaten op een uniforme wijze snel digitaal uitgewisseld.

Escape room ABR

Het RIVM vestigt vanaf vandaag op een leuke manier de aandacht op antibioticaresistentie. Tot en met 20 november kunt u in Hoog Catharijne Utrecht de escape room antibioticaresistentie spelen. De escape room is voor iedereen gratis toegankelijk.

Meer informatie

Op www.nictiz.nl/sectoren/laboratoria/antibioticaresistentie/ vindt u meer informatie over de  Labcodeset en de informatiestandaard. Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met onze experts Gert Koelewijn en Pim Volkert via labcodeset@nictiz.nl.

Ga naar boven

Volg ons