Skip to the main content

Nieuw voor de zorg: de publieke machtigingsvoorziening

Het machtigingsvraagstuk in digitale vorm heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. De behoefte bij patiënten om anderen te machtigen om hen te helpen bij hun zorgproces bestaat al lang, maar met de toename van digitale diensten in de zorg wordt digitaal machtigen ook steeds belangrijker. Dat kan nu met de publieke machtigingsvoorziening voor de zorg!

De publieke machtigingsvoorziening (voor het publiek bekend als DigiD Machtigen) biedt patiënten de mogelijkheid om een vrijwillige machtiging af te geven voor het uitvoeren van een handeling waar digitale identificatie en authenticatie voor nodig is, zoals het inloggen op een patiëntenportaal. Deze mogelijkheid was er al voor het doen van belastingaangifte of het aanvragen van huurtoeslag en is nu dus ook beschikbaar voor implementatie binnen de zorgsector.

Veilige digitale toegang

De mogelijkheid om een ander te machtigen past binnen de ontwikkelingen om veilige digitale toegang tot medische gegevens te waarborgen. Er worden strengere eisen gesteld aan onder andere het vereiste betrouwbaarheidsniveau van inlogmiddelen. Inloggen met andermans DigiD-gegevens is dan niet meer mogelijk. Daarmee kan het voor sommige patiënten, waaronder minder digitaal vaardigen, lastiger worden om gebruik te maken van digitale diensten, zoals het patiëntenportaal en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
De publieke machtigingsvoorziening biedt hierin een oplossing, omdat de patiënten iemand anders kunnen machtigen om deze digitale diensten namens hen te gebruiken met hun eigen DigiD-gegevens. Bovendien hebben de patiënten zelf de regie over het afgeven en intrekken van machtigingen en worden deze in een centraal landelijk register vastgelegd. Dat vermindert de administratieve last bij zorgaanbieders die nu een eigen machtigingsvoorziening hebben.
De publieke machtigingsvoorziening biedt dus grote voordelen voor zowel patiënten als zorgaanbieders en is beschikbaar voor implementatie. Een en ander wordt uitgelegd in deze animatie:

Aan de slag met de machtigingsvoorziening?

De publieke machtigingsvoorziening is gereed en beschikbaar voor implementatie. Interesse? Neem contact op met uw leverancier om kenbaar te maken dat u van deze voorziening gebruik wilt maken en afspraken te maken over implementatie en inrichtingskeuzes. Wilt u meer weten of heeft u specifieke vragen over machtigen neem dan contact op met Bob van Os of stuur een mail naar e-id@nictiz.nl.

Ga naar boven

Volg ons