Skip to the main content

Nieuwe datamodellen Geboortezorg gebaseerd op zorginformatiebouwstenen

Op het gebied van Geboortezorg gaat de komende drie jaren veel veranderen. Tijd dus voor Nictiz, Perined, RIVM, Babyconnect en de werkgroep Eenheid van Taal om goed met de IT-leveranciers te overleggen. Tijdens een leveranciersbijeenkomst op 15 november 2018 in de Domus Medica in Utrecht bij Perined werd met elkaar van gedachten gewisseld over onder meer nieuwe publicaties van datasets, bijbehorende kwalificaties en de zibs.

Vanaf versie 3.0 zijn de datamodellen gebaseerd op zorginformatiebouwstenen. De nieuwste dataset 3.0 is vanaf nu tot 15 december 2018 beschikbaar voor review.

Regisseur

Zoals gebruikelijk met transities hebben zorgverleners en IT-leveranciers te maken met uitfasering en overgang van versies. Daarom hebben IT-leveranciers baat bij een goede regisseur en samenwerking. Gegevensuitwisseling staat centraal maar bij Geboortezorg speelt als complicerende factor mee dat je communiceert over moeder en ongeboren kind(eren) en dus duidelijke afspraken moet maken bij wie de metingen horen.

Kwalificeren

Tijdens de leveranciers bijeenkomst lieten de IT-leveranciers horen dat ze blij zijn met een gecoördineerde aanpak van deze transitie. Zo is het bij Perined verplicht om vanaf versie 2.3 deze te laten kwalificeren bij Nictiz. Op die manier weten IT-leveranciers dat ze de juiste stappen inbouwen om een goed en volledig systeem te kunnen afleveren.

Ga naar boven

Volg ons