Skip to the main content

Nieuwe release Nationale Contra-Indicatielijst 2022 beschikbaar

De Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) helpt zorgverleners in ‘dezelfde taal’ contra-indicaties uit te wisselen. In de nieuwe release van 2022 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De contra-indicatie Bradycardie is toegevoegd en Feochromocytoom is van de lijst gehaald.

Nieuw op de NCI-lijst is bradycardie. Dit een hartritmestoornis waarbij het hart een traag of onregelmatig ritme heeft. Bij verkeerd medicatiegebruik kan een hartstilstand ontstaan. Het is daarom noodzakelijk patiënten te bewaken op deze contra-indicatie.

De contra-indicatie feochromocytoom is van de lijst verwijderd, omdat patiënten met deze zeer zeldzame bijniermerg-tumor gedurende de periode dat ze last hebben van de aandoening specialistische zorg krijgen. Extra bewaking is hierdoor niet nodig.

De naam van de contra-indicatie slikstoornis is gewijzigd naar slikstoornis / slikprobleem.  De huidige naam geeft verwarring, omdat  iemand ook problemen kan hebben met het slikken van medicatie zonder dat er sprake is van een slikstoornis (dysfagie). Echter voor zowel slikstoornissen als slikproblemen is bewaking relevant.

Communiceren in dezelfde taal

Zorgverleners wisselen steeds meer gegevens met elkaar uit. Omdat ze verschillende codestelsels gebruiken om contra-indicaties vast te leggen, is er één Nationale Contra-Indicatie-en Voorzorgenlijst ontwikkeld. Deze ondersteunt softwareleveranciers bij het ‘vertalen’ van codes uit verschillende stelsels, zodat de informatie overal eenduidig is. Het gaat om informatie over aandoeningen of kenmerken van patiënten, waarbij geneesmiddelen niet of slechts onder voorwaarden toegepast mogen worden.

Samenwerking

De NCI-lijst komt tot stand in samenwerking tussen Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Health Base (SHB), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Nictiz.

Voor nieuwe contra-indicaties moeten medicatiebewakingsadviezen worden opgesteld. Stichting Health Base en het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP werken deze medicatiebewakingsadviezen uit. Deze uitwerking start na de publicatie van de nieuwe NCI-lijst.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina van de NCI-lijst. De NCI-lijst is beschikbaar als browser-versie, maar je kan ook de tabelvorm aanvragen. In de browser-versie zie je ook welke contra-indicaties en voorzorgen bewust niet zijn opgenomen in de NCI-lijst en waarom. Deze vind je in de lijst met afgewezen contra-indicaties en voorzorgen.

Ga naar boven

Volg ons