Skip to the main content

Nieuwe release Nationale Contra-Indicatielijst 2020 beschikbaar

De Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) helpt zorgverleners in ‘dezelfde taal’ contra-indicaties uit te wisselen. Met de nieuwe release van 2020 is weer een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de contra-indicaties feochromocytoom, NUDT15 extensive/normal metabolizer, NUDT15 intermediate metabolizer en NUDT15 poor metabolizer toegevoegd. Contra-indicaties als CYP1A2 extensive/normal metabolizer zijn voorzien van een nieuwe naam. Tevens is een aantal voorgestelde wijzigingen afgewezen.

Nieuw op de NCI-lijst is feochromocytoom: een zeldzame tumor in het bijniermerg. Patiënten met deze contra-indicatie kunnen door bepaalde medicijnen zeer ernstige gezondheidsschade krijgen, zoals een hartinfarct, een beroerte en soms zelfs met dodelijke afloop. De medicatiebewaking van deze patiënten is vaak tijdelijk: na behandeling wordt deze niet meer nodig geacht. Het is daarom zinvol patiënten die in afwachting zijn van een behandeling of bij wie behandeling niet mogelijk is, te bewaken op deze contra-indicatie.

De contra-indicaties NUDT15 extensive/normal metabolizer, NUDT15 intermediate metabolizer en NUDT15 poor metabolizer zijn toegevoegd aan de lijst. Deze genotypes hebben invloed op het metabolisme van bepaalde geneesmiddelen. Als hier niet op wordt bewaakt is er een grotere kans op bijwerkingen bij patiënten.

De namen van de volgende contra-indicaties zijn gewijzigd:

 • CYP1A2 extensive metabolizer in CYP1A2 extensive/normal metabolizer;
 • CYP2B6 extensive metabolizer in CYP2B6 extensive/normal metabolizer;
 • CYP2C19 extensive metabolizer in CYP2C19 extensive/normal metabolizer.
 • CYP2D6 extensive metabolizer in CYP2D6 extensive/normal metabolizer;
 • CYP3A4 extensive metabolizer in CYP3A4 extensive/normal metabolizer;
 • Ischemische hartziekten (incl. angina pectoris) in ischemische hartziekten;
 • Mammacarcinoom in Borstkanker;
 • Mictieklachten met urineretentie in Urineretentie;
 • TPMT extensive metabolizer in TPMT normal metabolizer.

Verder heeft de NCI-werkgroep besloten om de volgende voorstellen niet op te nemen in de lijst omdat medicatiebewaking middels een contra-indicatie niet mogelijk of niet zinvol wordt geacht:

 • Bipolaire stoornis;
 • Dementie;
 • Epiduraal infuus;
 • Epidurale intrathecale toediening;

Communiceren in dezelfde taal

Zorgverleners wisselen steeds meer gegevens met elkaar uit. Omdat ze verschillende codestelsels gebruiken om contra-indicaties vast te leggen, is er één Nationale Contra-Indicaties en Voorzorgenlijst ontwikkeld. Deze ondersteunt softwareleveranciers bij het ‘vertalen’ van codes uit verschillende stelsels, zodat de informatie overal eenduidig is. Het gaat om informatie over aandoeningen of kenmerken van patiënten, waarbij geneesmiddelen niet of slechts onder voorwaarden toegepast mogen worden.

Samenwerking

De NCI-lijst komt tot stand in samenwerking tussen Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Health Base (SHB), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Nictiz.

Voor nieuwe contra-indicaties moeten medicatiebewakingsadviezen worden opgesteld. Stichting Health Base en het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP werken deze medicatiebewakingsadviezen uit. Dit werk start na de publicatie van de nieuwe NCI-lijst.

Meer informatie

U vindt de NCI-lijst in het Terminologiecentrum van Nictiz. Het doel van dit centrum is het bevorderen van inzicht en juist gebruik van terminologie- en codestelsels. Neem voor meer informatie over deze lijst contact op met Gert Koelewijn via e-mail of Twitter.

Ga naar boven

Volg ons