Skip to the main content

Nieuwe standaard in HL7 CDA beschikbaar voor uitwisselen BgZ tussen ziekenhuizen

Het uitwisselen van de belangrijkste patiëntgegevens tussen ziekenhuizen wordt binnenkort een stuk gemakkelijker.

In goede samenwerking met Epic, Chipsoft, Nictiz en Registratie aan de bron is overeenstemming bereikt over een technische standaard voor de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen ziekenhuizen.

Epic en Chipsoft gaan de BgZ vertalen in HL7 CDA voor gegevensuitwisseling en gaan dit implementeren in hun epd’s. Er zal snel meer duidelijkheid komen, wanneer deze standaard in de epd’s beschikbaar is. De specificaties van de uitwisselingsstandaard zijn vanaf nu al voor iedereen beschikbaar.

De BgZ bevat patiëntgegevens die vrijwel altijd relevant zijn bij overdracht van zorg, los van de aandoening, het specialisme of organisatie. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld NAW-gegevens, medicatie, labuitslagen en hulpmiddelen. Via de BgZ legt iedereen deze gegevens eenduidig vast op basis van zorginformatiebouwstenen (zibs), waardoor gegevensuitwisseling en hergebruik van gegevens mogelijk is.

Uitwisseling is volgende stap

De keuze voor een standaard is een belangrijke mijlpaal omdat het uitwisselen van patiëntgegevens een grote bottleneck is. Afgelopen januari heeft het Informatieberaad Zorg het model van zorginformatiebouwstenen (zibs) vastgesteld als inhoudelijke standaard voor het vastleggen en uitwisselen van patiëntgegevens. De 28 zibs die samen de BgZ vormen, zijn omarmd om met voorrang te implementeren.

Maar wanneer patiëntgegevens op dit moment zijn vastgelegd volgens de BgZ, heeft de patiënt of zorgverlener daar nog nauwelijks profijt van zolang het technisch uitwisselen niet goed lukt. Vaak gebeurt dit nog handmatig, bijvoorbeeld via mail of fax. Dit kost veel tijd en moeite. Daarom is de keuze voor HL7 CDA en het opleveren van de specificaties een belangrijke stap om elektronische uitwisseling tussen ziekenhuizen mogelijk te maken.

Een andere mogelijkheid voor het uitwisselen van de BgZ is de recent vastgestelde standaard HL7 FHIR. MedMij heeft voor deze standaard gekozen voor uitwisseling van de BgZ met persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s).

Project Jeroen Bosch en Radboudumc

In het project ‘Regionale uitwisseling’ van Registratie aan de bron is gekeken hoe tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Chipsoft) en het Radboudumc (Epic) elektronische uitwisseling van de BgZ rond stamceltransplantatie kan plaatsvinden over de muren van het eigen ziekenhuis heen, ongeacht de epd-leverancier. Op basis van dit project is nu de landelijke BgZ uitwisselingsstandaard HL7 CDA beschikbaar, die door iedereen te gebruiken is.

Publicatie standaard

De vastgestelde standaard is door Nictiz gepubliceerd.
De algemene afspraken zijn opgenomen in de release notes.

Ga naar boven

Volg ons