Skip to the main content

Nóg minder ruis op de lijn bij uitwisselen labgegevens

Vaststelling en publicatie hernieuwde richtlijn Uitwisseling Laboratoriumgegevens

Elke dag wisselen zorgverleners, laboratoria, patiënten en onderzoeksorganisaties vele duizenden laboratoriumberichten met elkaar uit. Hoe meer men deze gegevens gestandaardiseerd en digitaal uitwisselt, hoe efficiënter het aanvraagproces en het beschikbaar stellen van laboratoriumresultaten wordt. En dat is des te beter voor de kwaliteit van zorg.  Bij het realiseren van meer digitale standaardisatie, speelt de geactualiseerde richtlijn Uitwisseling Laboratoriumgegevens een sleutelrol.

Voor meer eenduidigheid in het uitwisselen van laboratoriumgegevens zijn afspraken nodig. Deze afspraken staan beschreven in de geactualiseerde richtlijn Uitwisseling Laboratoriumgegevens. De usecases zoals beschreven in deze richtlijn, bieden mogelijkheden om de gelijknamige informatiestandaard door te ontwikkelen.  Digitale gegevensuitwisseling van laboratoriumgegevens wordt zo meer en breder ingezet. Daar gaat Nictiz nu mee starten.

Voordelen

De richtlijn beschrijft de laboratoriumgegevens die tussen verschillende partijen digitaal moeten worden uitgewisseld. Dat brengt voordelen voor verschillenden doelgroepen. Zorgverleners kunnen laboratoriumgegevens gebruiken voor het vaststellen van ziekten, medicatiebewaking of het volgen van het ziekteverloop (Lab2zorg). Patiënten kunnen hun eigen laboratoriumresultaten inzien of delen met hun zorgverleners (Lab2patiënt). Laboratoriumspecialisten kunnen onderzoeken uitbesteden bij gespecialiseerde laboratoria (Lab2lab) of bepaalde laboratoriumresultaten melden bij  onderzoeksinstituten. Denk aan resistente bacteriën bij het RIVM. Het doel hiervan is het voorkomen van de verspreiding van ziekten (Lab2publichealth).

De richtlijn Uitwisseling Laboratoriumgegevens is de basis van de informatiestandaard Labuitwisseling en op- en vastgesteld door de veldpartijen. Hierbij trad Nictiz op als penvoerder. Een werkgroep met  onderstaande samenstelling voerde het opstellen van de richtlijn uit:

  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Nederlandse vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • De Federatie van Nederlandse Trombosediensten
  • College van Medisch Immunologen (CMI)
  • De Federatie Medische specialisten (FMS)
  • Nictiz

Voor meer informatie, neem contact op met Niels Caro:

Ga naar boven

Volg ons