Skip to the main content

Omnihis als eerste gekwalificeerd voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en zorggroep van chronische zieken

​OmniHIS, ICT-leverancier van huisartsinformatiesystemen, heeft ervoor gezorgd dat hun systeem medische gegevens van diabetes-, COPD/ astma- en CVRM-patiënten elektronisch kan uitwisselen als onderdeel van een proeftraject van het programma ketenzorg.

Chronische zorg

Het aantal patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes, COPD/astma en CVRM, neemt steeds verder toe. Deze patiënten krijgen gemiddeld met zes verschillende zorgverleners te maken. Om de patiënt goede zorg te kunnen verlenen, delen zij steeds meer medische informatie met andere zorgverleners met wie zij samenwerken. Dit gebeurt veelal binnen zogenoemde zorggroepen van huisartsen en andere zorgverleners.

Programma Ketenzorg

ICT-leveranciers en partijen uit de zorg hebben in een convenant vastgelegd dat zij samen optrekken bij het ontwikkelen van een methode om medische informatie van chronisch zieke patiënten elektronisch uit te kunnen wisselen; dit gebeurt in het programma Ketenzorg. OmniHIS is de eerste ICT-leverancier die deze methode voor uitwisseling in zijn systeem heeft gebouwd. Dat was een noodzakelijke stap om deel te nemen aan de volgende fase van het programma: het beproeven van de uitwisseling van elektronische berichten die in het programma ontworpen zijn.

Kwalificatie

Nictiz heeft de medisch inhoudelijke bouwstenen voor het programma Ketenzorg vervaardigd en heeft nu getoetst of het systeem van OmniHIS de berichten volgens de afgesproken oplossing verstuurt, ontvangt en weergeeft. Deze toets bestaat uit een aantal stappen die in deze infographic staan beschreven. OmniHIS heeft dit kwalificatietraject succesvol doorlopen.

Toekomst

Nu het kwalificatietraject is afgerond, kunnen huisartsen die gebruik maken van OmniHIS medische gegevens uitwisselen conform de afspraken. Na de zomer zullen zij bij wijze van proef uitwisselen met andere systemen die in de komende maanden ook een dergelijke kwalificatie hebben doorlopen. Deze informatie-uitwisseling gebeurt via de bestaande zorginfrastructuur. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) beheert het Landelijk Schakelpunt dat de kern vormt van dit beveiligde netwerk voor het elektronisch delen van medische gegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met Gert Koelewijn, productmanager Nictiz

Ga naar boven

Volg ons