Skip to the main content

Partijen buiten MedMij kunnen standaarden indienen

​​​​Standaardisatie is onmisbaar bij gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en zorgt ervoor dat informatie op dezelfde manier wordt uitgewisseld. Vanaf nu kan iedereen MedMij verder helpen door standaarden aan te leveren. MedMij opent haar deuren voor partijen die niet direct bij het programma betrokken zijn, maar wel standaarden ontwikkelen. Hiermee geeft MedMij een versnelling en een verbreding aan de standaarden. Patiënten kunnen dan over een completer beeld van hun gezondheidsgegevens beschikken.

Door het gebruik van standaarden binnen de zorg worden gezondheidsgegevens met dezelfde kwaliteitseisen vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. Buiten MedMij ontwikkelen partijen standaarden voor de zorg. Dit is ook wenselijk en MedMij omarmt dit. Echter het risico bestaat dat partijen langs elkaar heen werken of aan dezelfde standaard werken. Om wildgroei te voorkomen, is coördinatie nodig. Hiervoor is een werkwijze opgesteld die de stuurgroep heeft geaccordeerd. Partijen kunnen nu standaarden indienen en doorlopen een toetsing om aan te tonen dat voldaan is aan de MedMij-eisen voor standaarden.

Governance en eisen

MedMij heeft twee onderwerpen opgesteld voor de coördinatie:

  • Governance: Een standaard kan worden voorgedragen om onderdeel uit te maken van het MedMij Afsprakenstelsel. Er wordt getoetst of de standaard voldoet aan de daarvoor geldende MedMij-eisen en of de rollen die nodig zijn voor goed beheer van de standaard zijn ingericht. Het document waarin dit wordt toegelicht kunt u bekijken op de MedMij-website.
  • Eisen: Dit onderwerp bevat MedMij-eisen waar een standaard aan moet voldoen om opgenomen te kunnen worden in het MedMij Afsprakenstelsel. Deze eisen zijn opgesteld om de kwaliteit, toepasbaarheid, de openheid en het nut van de standaard te kunnen waarborgen. Ook dit document kunt u bekijken op de MedMij-website.

​Informatie

Wilt u meer weten over hoe u standaarden kunt indienen of heeft u vragen over de coördinatie van standaarden, dan kunt u contact opnemen met het projectteam MedMij Standaarden via standaarden@medmij.nl.

Ga naar boven

Volg ons