Skip to the main content

Patient heeft steeds vaker inzage in onderzoeksresultaten en medicatieoverzicht via patientportalen

​​​Een op de drie ziekenhuizen in Nederland heeft een patiëntportaal, zo blijkt uit onderzoek van Nictiz, het expertisecentrum eHealth. Vorig jaar was dat nog een op de vier. Bij vijfentwintig van de achtentwintig patiëntportalen heeft de patiënt inzage in onderzoeksresultaten en via zeventien portalen is raadpleging van het medicatieoverzicht mogelijk. Hiermee wordt patiëntparticipatie bij medicatieveiligheid steeds meer realiteit.

Patiëntportalen bieden zorggebruikers de mogelijkheid tot inzage in gezondheidsgegevens die het ziekenhuis over hen beschikbaar stelt. Dit gaat vaak gepaard met andere functionaliteiten, zoals het maken van een afspraak, het invullen van vragenlijsten en het stellen van een vraag via een e-consult.

​Medische inzage bij achtentwintig van de tachtig ziekenhuisorganisaties mogelijk

In het totaal zijn er sinds juli 2016 zes patiëntportalen bijgekomen, een toename van 28%. Op dit moment beschikken achtentwintig van de tachtig ziekenhuizen over een patiëntportaal. In het onderzoek is gekeken naar de aanwezigheid van achttien functionaliteiten, waaronder inzage in het medicatieoverzicht.

​Inzage medicatieoverzicht essentieel voor medicatieveiligheid

Het aantal patiëntportalen dat inzage biedt in het medicatieoverzicht is in het afgelopen jaar gestegen van tien naar zeventien van de achtentwintig portalen (60%). Bij vier van de zeventien ziekenhuizen kan de patiënt ook een wijzigingsverzoek indienen via het portaal.

​’Goed om te zien dat de toename van het aantal ziekenhuisportalen versnelt. Ik zie deze ontwikkeling vooral als een stap naar betere samenwerking. Samenwerking tussen  zorgverleners en patiënten en hun naasten en via hen ook met andere betrokken zorgverleners. Er zijn nog veel meer stappen te doen. Hopelijk worden patiënten en hun verschillende vertegenwoordigers daarbij intensief betrokken. Dit alles in het streven naar betekenisvolle zorg.’

Frieda van der Sar, patiënt

De verwachting is dat het aantal portalen met inzage in het medicatieoverzicht in 2018 verder stijgt. Niet alleen omdat veel patiënten dit willen, zoals blijkt uit recent onderzoek​ van de Patiëntenfederatie Nederland (60% vindt een patiëntportaal belangrijk en 86% wenst inzage in medicatieoverzicht), ook omdat patiënten weten welke medicatie zij nemen en beschikken over waardevolle informatie over het gebruik ervan. Daarom is inzage een belangrijke voorwaarde voor medicatieveiligheid.

Om inzage in gegevens mogelijk te maken, zorgen de ziekenhuizen in het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat dit vanaf 2020 mogelijk is.

‘Goede informatie-uitwisseling maakt de zorg beter. Dat is een belangrijke drijfveer van het VIPP-programma, waarmee NVZ-leden samen de beweging maken naar online inzage voor de patiënt. Dit onderzoek van Nictiz laat zien dat de beweging op gang komt en dat is goed nieuws voor de zorg in Nederland’

Yvonne van Rooy, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Bekijk de actuele cijfers op www.hoeonlineisjouwziekenhuis.nl en download de infographic

Ga naar boven

Volg ons