Skip to the main content

Patienten in de regio Nijmegen krijgen meer regie op hun behandelproces

Patiënten in de regio Nijmegen kunnen binnenkort via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (MijnZorgnet) de belangrijkste gegevens uit hun huisartsendossier inzien. Deze derde kickstartomgeving van MedMij geeft patiënten meer grip op hun eigen gezondheidsgegevens. Op 1 april 2017 gaat de proef van start.

De belangrijkste doelstelling van dit project is om patiënten meer te betrekken bij besluitvorming over gezondheid, diagnostiek en behandelingen. De patiënt krijgt hierdoor meer regie op het behandelproces en kan zo mogelijk een deel van controles en behandelingen zelf uitvoeren.

‘Patiënten kunnen straks in MijnZorgnet zelf de professionele informatie lezen over hun diagnose, onderzoek, voorgeschreven medicijnen en bijvoorbeeld ook allergie-informatie’, legt Tijn Kool uit. Vanuit Radboudumc en MijnZorgnet is hij nauw betrokken bij deze proef. ‘Na authenticatie via de huisarts kunnen patiënten direct via MijnZorgnet deze gegevens inzien. Je kunt ook zelf gezondheidsgegevens in MijnZorgnet opslaan en toestemming aan anderen (partner, andere zorgverleners) geven om gegevens in te zien. De patiënt is in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving zelf de regisseur.’

​Standaarden

De eerste fase van de proef gebruikt de bestaande informatiestandaard voor huisartswaarneemgegevens. Deze is nog niet gebaseerd op zorginformatiebouwstenen. MijnZorgnet zal de gegevens echter wel zoveel mogelijk presenteren conform zorginformatiebouwstenen. Nictiz maakt een mapping tussen de MedMij-standaarden (zorginformatiebouwstenen die horen bij het MedMij-afsprakenstelsel) en de informatiestandaard voor huisartswaarneemgegevens. De volgende fase werkt toe naar het voldoen aan het uitwisselen van huisartswaarneemgegevens conform de MedMij-standaarden.

​Meer informatie

Heeft u vragen over MedMij? Neem dan contact op met Thom Meens . Heeft u vragen over de MedMij-standaarden? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk.

Ga naar boven

Volg ons