Skip to the main content

Patiënten meer regie in afspraken met zorgverleners

MedMij: standaard eAfspraak fase 2 is afgerond

Nictiz heeft voor MedMij de specificaties gemaakt voor eAfspraak fase 2. eAfspraak maakt het ontsluiten van afspraakgegevens richting persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) mogelijk. Dit biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak en helpt hen om regie te nemen op hun eigen gezondheid.

Nictiz heeft voor MedMij de specificaties gemaakt voor eAfspraak fase 2. De standaard eAfspraak biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak. eAfspraak maakt het ontsluiten van afspraakgegevens richting persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) mogelijk. Dit biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak en helpt hen om regie te nemen op hun eigen gezondheid.

eAfspraak in fasen

De standaard eAfspraak wordt in stappen ontwikkeld. In 2017 hebben we ons gericht op het eerste deel: patiënten kunnen afspraken inzien en zorgverleners kunnen wijzigingen naar hun patiënten sturen. Een patiënt als Thomas kan zo gemakkelijk en overzichtelijk bijhouden wanneer een controle in het ziekenhuis staat gepland. Nu ook eAfspraak fase 2 gereed is kan Thomas ook zelf een afspraak met zijn zorgverlener inplannen, verplaatsen of verwijderen. Zo krijgt Thomas het inzicht in zijn afspraken en kan hij deze zelf beheren.

Het eerste en nu ook het tweede deel van de standaard is tot stand gekomen na diverse expertsessies, openbare consultatierondes en veldconsultaties.

eAfspraak
De informatiestandaard eAfspraak maakt het mogelijk dat patiënten afspraakgegevens opvragen, aanmaken en wijzigen.
MedMij Afsprakenstelsel
De specificaties voor eAfspraak bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen en worden onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel verwijst naar de functionele ontwerpen, die op hun beurt verwijzen naar de technische specificaties.

Functioneel
Het functioneel ontwerp bevat een use case beschrijving over het beheren van afspraken door de patiënt. Dit geeft overzicht voor productmanagers, architecten en ontwerpers maar ook voor bouwers en testers van softwareleveranciers.
Technisch
De publicatie bevat een FHIR-implementatiegids met daarin de technische details over het opvragen, aanmaken en wijzigen van afspraken door de patiënt. De specificatie is sterk gebaseerd op de Scheduling specificatie die gebruikt wordt in de Verenigde Staten en beschrijft hoe softwareleveranciers FHIR moeten toepassen voor deze use case. Doelgroep voor de technische specificaties zijn vooral bouwers en testers van softwareleveranciers.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe Nictiz voor MedMij de standaarden uitwerkt, neem dan contact op met standaarden@medmij.nl.

Ga naar boven

Volg ons