Skip to the main content

Pre-publicatie van de Zorginformatiebouwstenen 2018-1 beschikbaar

Sinds kort is de pre-publicatie 2018-1 van de Zorginformatiebouwstenen (zibs) beschikbaar. Pre-publicatie 2018-1 betreft een beperkt aantal, relatief kleine wijzigingsvoorstellen.

De pre-publicatie 2018-1 van de Zorginformatiebouwstenen (zibs) is beschikbaar. Pre-publicatie 2018-1 betreft een beperkt aantal, relatief kleine wijzigingsvoorstellen. Alle details hierover zijn terug te vinden in de ReleaseNotes.

Een pre-publicatie is in het leven geroepen om wijzigingsvoorstellen waarover is besloten, relatief snel te kunnen publiceren. De beslissing om tot publicatie over te gaan, wordt genomen in de Autorisatieraad beheer zibs. De Autorisatieraad komt vier keer per jaar bij elkaar. Details over het beheer van de zibs en het Zib-centrum zijn te lezen op de website van Nictiz.

Ga naar boven

Volg ons