Skip to the main content

Project ‘Vertalen Snomed’ levert eerste tienduizend termen op

Met de Nederlandse publicatie van SNOMED CT (Snomed) zijn eind maart de eerste tienduizend vertalingen uit het project ‘Vertalen Snomed’ gepubliceerd. Hiermee is ‘eenheid van taal’ binnen de Nederlandse zorgsector een stap dichterbij. Eenheid van taal is belangrijk voor het uitwisselen van medische- en verpleegkundige gegevens, het vergroten van kennis en het reduceren van administratieve lasten.

In opdracht van het ministerie van VWS is Nictiz eind 2017 het project ‘Vertalen Snomed’ gestart. Binnen dit project worden 86.750 internationale termen met bijbehorende synoniemen naar het Nederlands vertaald. Het betreft termen over verrichtingen, diagnoses, lichaamsstructuren en allergene stoffen. Programma’s als Registratie aan de Bron, MedMij en VIPP gebruiken de vertalingen in de Zorginformatiebouwstenen (zibs) en de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Ook wordt middels het project de Verrichtingenthesaurus aan Snomed gekoppeld. Door gebruik te maken van de vertaalde termen kunnen zorgverleners in hun eigen vaktaal blijven werken, maar nu begrepen door computers.

Snomed en eenheid van taal

Snomed is het internationale, medisch terminologiestelsel dat is ontwikkeld door en voor zorgverleners. Het wordt in meer dan vijftig landen en door grote spelers als Apple, IBM en Google gebruikt bij onder meer het vastleggen van klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies en diagnosen. In totaal bevat Snomed ruim 340.000 termen met bijbehorende synoniemen. Inmiddels zijn in totaal 31.000 termen daarvan naar het Nederlands vertaald. De publicatie van maart 2018 bevat onder meer de complete lijst van allergene stoffen.

Eenheid van taal zorgt ervoor dat informatie tussen zorgverleners onderling en met patiënten kan worden gedeeld en misinterpretaties worden voorkomen. Het maakt de inzet van beslissingsondersteuning (clinical decision support) mogelijk. Ook kunnen gegevens worden hergebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsregistraties en facturatie. Dit vermindert de administratieve lasten. Zo wordt niet alleen de kwaliteit van de zorg voor de individuele patiënt verbeterd, maar krijgt het hele zorgproces een positieve impuls.

Gebruik vertalingen

In het Informatieberaad Zorg is de intentie uitgesproken om Snomed in te voeren voor gebruik door verpleegkundigen en verzorgenden. Dit is een voorbeeld waar de vertalingen van Snomed in de praktijk gaan worden gebruikt. De Diagnosethesaurus is al eerder voorzien van Nederlandse Snomed-termen. Ook in de acute zorg is het gebruik van Snomed ingevoerd om eenheid van taal te bereiken.

Meer informatie

Heeft u vragen over (de vertaling van) Snomed, dan kunt u contact opnemen met Annemarieke Homan​, projectleider Vertalen Snomed.

Ga naar boven

Volg ons