Skip to the main content

Samenwerking Nictiz en Furore voor standaardisatie Nederlandse zorg

​Nictiz en Furore zijn een samenwerking aangegaan om standaardisatie in de zorg in Nederland verder te brengen. Beide partijen hebben daarvoor deze maand een memorandum of understanding getekend. Nictiz en Furore zullen elkaar op het gebied van FHIR en standaardisatie van informatie voor Nederland waar gewenst versterken. Naast het afstemmen en koppelen van tooling van beide partijen werken zij ook samen in bredere zin. Ze houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en evenementen rondom FHIR, HL7v3 en SNOMED CT.

Simplifier en ART-DECOR

Furore heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van FHIR als wereldwijde standaard voor gegevensuitwisseling op het gebied van zorg ICT. Daarbij heeft Furore ook tooling ontwikkeld ter ondersteuning van het werken met FHIR. Simplifier.net is het platform waarop Furore het werken met FHIR faciliteert.

Op het gebied van tooling spreken Nictiz en Furore af om de beide platforms Simplifier.net en ART-DECOR met elkaar te koppelen. Hierdoor kan Nictiz gebruik maken van de wereldwijde database met resources die Simplifier.net biedt en de inhoud daarvan beschikbaar stellen voor de gebruikers van ART-DECOR en belangstellenden in de zorg ICT in Nederland. Daarmee  slaat Nictiz de brug tussen gewenste functionaliteit en de technische invulling daarvan en worden de FHIR-profielen van Nictiz op Simplifier.net gepubliceerd. De verwachting is dat Simplifier.net met Nictiz als launching customer en partner op het platform, uit zal groeien tot een goed basisplatform voor FHIR.

Nictiz is expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth in Nederland en ontwikkelt en beheert in samenwerking met het zorgveld standaarden voor de zorg ICT in Nederland. De ontwikkeling van de standaarden verloopt voornamelijk via de tool ART-DECOR. Dit is een open source tool die Nictiz gebruikt, maar ook ontwikkelt en onderhoudt in samenwerking met de open source community van deze tool.​

Meer informatie

Ga naar boven

Volg ons