Skip to the main content

Seminar Nier in het Vizier

Maar liefst 1,7 miljoen Nederlanders hebben nierschade. Wanneer medicijnen niet worden afgestemd op de nierfunctie, kan dit zorgen voor onnodige bijwerkingen en (verdere) nierschade. Een gezamenlijk actieplan om dit te voorkomen ontbreekt. Op 15 november 2016 organiseert Nictiz in samenwerking met verschillende organisaties het seminar Nier in het Vizier. Centraal staat het belang van medicatiebewaking voor mensen met een verminderde nierfunctie om complicaties en verder nierfunctieverlies te voorkomen.

In Nederland hebben maar liefst 1,7 miljoen mensen last van chronische nierschade (PREVEND-studie). Veel mensen zijn hier zelf niet van op de hoogte. Bij 68% van de patiënten met chronische nierschade staat het niet geregistreerd in het patiëntendossier. Ook lab- en medicatiegegevens worden onvoldoende uitgewisseld.

Een vermindering van de nierfunctie treedt automatisch op bij het ouder worden. Geneesmiddelen en nieren hebben een wisselwerking. Een verslechterde nierfunctie beïnvloedt de werking van geneesmiddelen en andersom kunnen geneesmiddelen de functie van de nieren verslechteren. Wanneer de nierfunctie minder dan 60% is moet hier rekening mee worden gehouden bij het voorschrijven en doseren. Bij te hoge doseringen kan een patiënt meer last hebben van bijwerkingen en kan er toxiciteit optreden, met alle gevolgen van dien. Bij te lage doseringen kunnen medicijnen minder effectief zijn. Het ontbreken van de juiste informatie zorgt voor onnodige ziekenhuisopnames.

Ernstige nierschade heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van de patiënt. Als de nieren eenmaal niet goed genoeg meer functioneren (<10%), zijn dialyse of transplantatie met een donornier de behandelopties. Dialyseren kost Nederland 600 miljoen euro per jaar. Een transplantatie kost 80.000 euro per patiënt in het eerste jaar en 8000 euro per jaar daarna. Door een verouderende samenleving is de verwachting dat het aantal patiënten met nierschade toeneemt.

Voor medicatiebewaking en ter preventie van complicaties en verder nierfunctieverlies zijn meerdere oplossingen beschikbaar. Deze worden echter nog niet breed opgepakt. Hoe zorgen we ervoor dat relevante gegevens eenvoudig geregistreerd en uitgewisseld kunnen worden? Welke ICT- oplossingen zijn er om medicatiebewaking te ondersteunen?

Doel van het seminar

Zorgverleners en verschillende organisaties werken hard om de medicatieveiligheid voor mensen met nierschade te vergroten. Alleen in samenwerking kunnen bestaande oplossingen gaan werken en belemmeringen worden weggenomen. Met dit seminar wordt met experts en deelnemers de aanzet gegeven voor een gezamenlijk actieplan.

Doelgroep van het seminar

Dit seminar is van belang voor iedereen die door het verhogen van de medicatieveiligheid de zorg voor patiënten wil verbeteren alsmede de zorgkosten wil verlagen. Het is onder meer bedoeld voor zorgverleners, beleidsmakers in de zorg, zorgverzekeraars, klinisch chemici, nierpatiënten en IT leveranciers. Voor apothekers en huisartsen is accreditatie aangevraagd.

Programma

Download het programma​ ​

​Locatie en datum

15 november 2016
Buitenplaats Amerongen
Drostestraat 12
3958 BK Amerongen

Aanmelden

Het seminar is gratis. U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier.

Meer informatie

Bekijk ook het filmpje op de website van de Nierstichting ​over de relatie tussen nieren en medicatie.

Betrokken organisaties

              

Ga naar boven

Volg ons