Skip to the main content

Standaardisatieorganisaties vernieuwen convenant voor betere afstemming voor gebruik van standaarden in de zorg

GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM, SNOMED NRC, Vektis en Z-Index hebben zich door middel van ondertekening van een vernieuwd convenant verenigd in een bestuurlijke samenwerking.

Het hoofddoel van deze coalitie is het helpen creëren van een omgeving, waarin het standaardisatiedebat voor Nederland structureel en efficiënt gevoerd kan worden. Daarbij worden de zogenaamde gaps ingevuld en de overlaps vermeden. Deze bestuurlijke samenwerking profileert zich als SDO-NL: Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de zorg. SDO-NL heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren aan optimalisatie van gezondheid en zorg door betere informatie voor patiënt en professional.

Standaarden zijn noodzakelijk

Gezien de complexiteit van de zorg en de diversiteit waarmee ICT daarin ondersteunend kan zijn, is op veel niveaus en in veel sectoren standaardisatie nodig. Het is dan ook logisch en onvermijdelijk dat in Nederland verschillende standaardisatieorganisaties actief zijn.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Samen voelen deze organisaties zich verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg in Nederland, waarvoor een consistente toepassing van standaarden essentieel is. Om die reden is in 2013 door een aantal organisaties het initiatief genomen tot een bestuurlijke samenwerking onder de naam SDO-NL. Anno 2020 is SDO-NL opnieuw uitgebreid met twee organisaties. Het convenant is op 16 januari 2020 bij de nieuwjaarsreceptie van Nictiz door alle partijen ondertekend.

Website

Vanaf nu kunt u SDO-NL ook online volgen. Om de samenwerking kracht bij te zetten heeft SDO een website opgezet voor haar gebruikers en geïnteresseerden in Zorg ICT. Ook heeft SDO-NL een eigen logo gecreëerd voor betere herkenbaarheid, zie www.sdo-nl.org.

 

 Deelnemende partijen

 

       

Ga naar boven

Volg ons