Skip to the main content

Taal en techniek ontmoeten elkaar bij brainstorm over patiëntvriendelijke termen

Het belang van Eenheid van Taal in de digitale gegevensuitwisseling in de zorg wordt inmiddels breed gedragen. Verschillende organisaties doen er vanuit hun expertise alles aan om zorgverleners hulpmiddelen aan te bieden die voor hen het werken en het communiceren eenvoudiger en eenduidiger maken. En laten we ook niet de communicatie naar en met patiënten over het hoofd zien; begrijpelijke of patiëntvriendelijke termen. Om overzicht te krijgen heeft Nictiz verschillende stakeholders uitgenodigd voor een overleg. Afgelopen week zaten adviseurs van Amsterdam UMC, CBG, ChipSoft, HealthBase, Nictiz, Patiëntenfederatie, Pharos, Stimulansz en VWS met elkaar aan tafel om te bespreken waar ze elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Omdat veel mensen elkaar nog niet kenden en om inzicht te geven in elkaars werkzaamheden gaven de aanwezigen om de beurt een korte presentatie. Visie, missie en doelstellingen werden uitgewisseld en na de presentaties werden soms toelichtende vragen gesteld. Daarna verkenden de aanwezigen het veld; wat is er nodig, hoe kunnen we daarop inspelen, wat gaan we als eerste aanpakken. Want taal en techniek lijken twee verschillende werelden. Maar Hugo van Mens van ChipSoft nuanceert dit: “Onze missie is eigenlijk niet zo heel verschillend: we willen allemaal informatie en gegevens toegankelijk maken voor leken en niet-medici, zodat zij de gegevens kunnen lezen, begrijpen en gebruiken. Door patiëntvriendelijke informatie begrijpen ze beter wat er aan de hand is en welke stappen ze kunnen nemen.” Ondanks de verschillende achtergronden werden nut en noodzaak van deze bijeenkomst duidelijk: wij gaan ons gezamenlijk inzetten om patiëntvriendelijke termen verder te introduceren zodat het bijdraagt aan het bereiken van Eenheid van Taal in de zorg.

‘Gebruik maken van wat er al is’

Een van de conclusies van de bijeenkomst is ook dat de aanwezige organisaties afzonderlijk al veel hebben ontwikkeld of op de plank hebben liggen. ‘Het is belangrijk dat we niet allemaal opnieuw het wiel gaan uitvinden in het kader van de patiëntvriendelijke termen. Er moeten eenduidige criteria komen voor de term ‘patiëntvriendelijkheid’, want wat verstaan we nu eigenlijk onder ‘patiëntvriendelijke termen’? Patiënten is een verzamelnaam van veel verschillende soorten patiënten met verschillende achtergronden. Niet iedereen kan goed lezen en is genoeg digi-vaardig. Denk bijvoorbeeld aan zoektermen voor websitebezoekers, patiënteninformatie voor laaggeletterden en suggesties voor de redacteurs van bijsluiters van geneesmiddelen. Er moet dus zorgvuldig worden gekeken naar welk taalniveau er wordt vertaald. “We moeten niet alleen kijken naar wat we allemaal omzetten in patiëntvriendelijke termen, maar ook naar de opbouw en naar de lengte van de tekst. Wij vinden het belangrijk dat we alle patiënten betrekken en de informatie voor hen begrijpelijk maken”, voegt Pharos daaraan toe.

Actie en oproep

De bijeenkomst leverde drie actiepunten op die in samenwerking worden uitgevoerd. Zo worden er met tien termen proeven gedaan. Ook wordt er gezamenlijk nagedacht over wat ‘patiëntvriendelijke termen’ inhouden; waar liggen de grenzen. Om Eenheid van Taal en de missie voor patiëntvriendelijke termen breed gedragen te krijgen, wordt een lijst van stakeholders aangelegd. Hierbij roepen we dan ook andere organisaties die zich hiervoor sterk maken op om zich aan te melden.

Ga naar boven

Volg ons