Skip to the main content

Terugblik seminar Nier in het vizier

​Het belang van medicatiebewaking voor mensen met een verminderde nierfunctie om complicaties en verder nierfunctieverlies te voorkomen, stond centraal tijdens het seminar Nier in het vizier op 15 november. Als de nieren eenmaal niet goed genoeg meer functioneren (<10%), zijn dialyse of transplantatie met een donornier de behandelopties. Dialyseren kost Nederland 600 miljoen euro per jaar.

Het seminar werd druk bezocht door huisartsen, apothekers, patiënten en IT specialisten. Het eerste deel van het seminar gaf het landschap weer van het probleem van nierfalen en medicijnen:

Hierna volgden pitches van vier oplossingen om nierschade door medicatiefouten te voorkomen:

Onder leiding van Tom van ’t Hek bespraken Lies van Gennip (dir. Nictiz), Tom Oostrom (dir. Nierstichting), Hans Bart (dir. NVN) en Hugo van der Kuy (ziekenhuisapotheker Zuyderland) hoe het laaghangend fruit voor iedereen bereikbaar gemaakt kon worden. Ook het publiek werd actief bevraagd: wie is verantwoordelijk voor de medicatiebewaking (huisarts 10%,  specialist 2%, apotheker 39%, patient 6%, allen 43%), welke actiepunt als eerste moet worden opgepakt (toestemming patient 30%, uitwisselen labwaarden 43%, techniek software en infra 12% en anders 15%) en of een landelijke aanpak gewenst is ( 78% eens, 12% oneens). De nierproblematiek moet op de landelijke agenda komen. Met deze uitdagingen zullen de organisatoren van het seminar aan de slag gaan.

Meer informatie

Jan Jacobs heeft op Smarthealth een artikel gepubliceerd. Op FarmActueel vindt u de webcast van de presentaties en paneldiscussie.

Het blad Zorgvisie juni 2017: Artikel de beschikbaarheid van een up-to-date medicatieoverzicht voor alle zorgverleners en apothekers is bij patiënten met nierschade van bijzonder belang.

Ga naar boven

Volg ons