Skip to the main content

ToegangVerleningService voor erkend inloggen beschikbaar voor zorgaanbieders

De nieuwe routeringsvoorziening voor digitale toegang in de zorg, de ToegangVerleningService (TVS), is in gebruik genomen. In een intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DICTU en Logius, is de TVS aangepast om te voldoen aan de specifieke eisen en wensen die voor de zorgsector van toepassing zijn.

De TVS fungeert als koppeling naar alle erkende inlogmiddelen en routeert nu DigiD (niveau Laag en Substantieel). In een later stadium gaat de TVS ook machtigen, erkende private middelen en Europese inlogmiddelen (eIDAS) routeren, waardoor zorgaanbieders maar één koppelvlak hoeven te implementeren.

Aansluitkalender

Het in gebruik nemen van de TVS markeert de start van een volgende fase in het programma ‘Digitale toegang in de zorg’: een brede beschikbaarheid van de TVS binnen de zorgsector. Het programmaondersteunt, in samenwerking met Nictiz, alle zorgpartijen en hun leveranciers die willen aansluiten op de TVS. In overleg met onder andere VIPP-programma’s en koepelorganisaties is hiervoor een aansluitkalender opgesteld. Nictiz heeft een informerende rol richting het zorgveld en koppelt hun ervaringen terug naar het programma.

Focus

Komende periode ligt de focus op het begeleiden van deelnemers aan VIPP-regelingen en zorgaanbieders met een groot volume aan unieke authenticaties op hun online platform. Ook zorgaanbieders voor wie het beperkende gevolgen heeft als een DigiD-aansluiting ontbreekt, krijgen in deze periode gelegenheid om aan te sluiten op de TVS.

 

Parallel aan de doelgroep waarop gefocust wordt, staat het aansluitteam klaar om andere zorgaanbieders en hun leveranciers alvast voor te bereiden op het aansluiten op de TVS. Op 25 november 2020 is er een (online) informatiesessie voor beide doelgroepen. In deze sessies wordt stilgestaan bij de TVS, het aansluitproces en een aantal belangrijke aspecten hieruit. Denk hierbij onder andere aan certificaten en assessments. U kunt zich nu al aanmelden voor deze informatiesessie . Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een link om deel te nemen.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder over de TVS, het programma en het aansluitproces. Vragen kunt u stellen via Nictiz:  e-id@nictiz.nl.

Ga naar boven

Volg ons